YAZICILAR - WordPress.com

YAZICILAR - WordPress.com

VOLKAN ARSLAN NOKTA VURULU (DOT MATRIX) YAZICILAR Nokta vurulu yazclar (Dot Matrix Printers), matris eklinde dzenlenmibask inelerini bilgisayardan gelen veriler

dorultusunda elektromknats yardmyla kt ile yazckafasarasnda gergin duran eride nokta vurarak baskyapan yazclardr. Nokta vurulu yazclarn renkli olanlarda vardr. Yazma eritleri birka renkten oluan modeller, renk gerektiren grafikler iin kullanlr. Renkli nokta

vurulu yazclar snrlsayda renkleri elde etmek iin kullanlr. Nokta vurulu yazclar kenarlarnda delikler bulunan, srekli form adverilen ktlara baskyapabildikleri gibi normal kt zerine de baskyapabilirler. Snrl znrlk ve grafik yetenekleri, grltl almalar, dk hzlargibi

olumsuz zellikleri olan bu tr yazclar; sadece harf ve rakamlardan oluan, bask gereksinimi olan muhasebe kaytlarnn baslmasgibi ilerde halen kullanlrlar. Nokta Vurulu Yazclarn Yaps ve alma Prensibi

Nokta vurulu yazclar, kt zerinde bir karakteri belli sayda nokta kalb basarak oluturur. Bask kalplar yazcnn belleinde tutulur. Bir karakter baslaca zaman kalp bellekten alnr, daha sonra da yazma kafasna iletilir. Yazma kafas zerinde bulunan ineler, alnan karaktere bal olarak erit zerine bask yapar.

1. erit (Kartuzerindeki Siyah Bant) 2. Adm Motor (Yazma Kafasn hareket ettirir.) 3. Yazma Kafas( zerinde ineler bulunur) 4. G Kayna(Sisteme enerji salar) 5. Silindir (Kd hareket ettirir.) 6. Kt (kt alnacak form) Nokta vurulu yazclarda iki tr yazma

kafas kullanlr. Bunlar; manyetik ve elektromanyetik esaslara gre alan yazma kafalardr. Her ikisinin de alma mant ayndr ve inenin erit zerine vurmasn salamaya yneliktir. Fakat manyetik yazma kafalar daha hzl olduundan daha profesyonel basm ileri yapan yerlerde kullanlmaktadr.

Yazma kafas bir adm motoru tarafndan bir dili, kay ya da daha farkl bir yntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazc kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey dorultuda kafa hareket etmez, bunun yerine kt dikey dorultuda hareket eder.

Vurucu ineler bir stun eklinde sralanmtr. Bu ineler, bir satr boyunca alnan veriye bal olarak ne karlar. Bylece istenilen karakterlerin kt zerine basks yaplm olur. Vurucu ineler, erit zerinde bulunan mrekkebin kt zerine yapmasn salar. Yazma kafas zerindeki ine

says ne kadar ok olursa bask kalitesi de o kadar kaliteli olacak demektir. Yazma kafas24 pin olan nokta vurulu yazclarn 9 pin olan yazclara gre daha kaliteli bask yapmasnn nedeni de budur. Bu yzden, yazclarda pin saysnn artmasyla birlikte fiyatda artmaktadr. Nokta vurulu yazclarda

fiyat etkileyen dier nemli faktrler ise saniyede baslan sayfa saysdr. Elektrik akmnn oluturduu manyetik alandan dolay, ine hareket ederek erit zerindeki mrekkebi kat zerine aktarlr. 9 pinli ve 24 pinli yazma kafalarnn yan

sra, baz profesyonel almalarda kullanlan 18 pinli yazma kafasna sahip yazclar da vardr. 9 pin yazma kafalar bir kolonda 9 iletim inesi, 24 pin yazma kafalar, her birinde 12 adet olmak zere iki kolonda 24 iletim inesi ve 18 pin yazma kafalar da her birinde 9 adet olmak zere 2 kolonda 18 iletim inesi kullanr

Nokta vurulu yazclarda, her kolonda bulunan noktalar arasndaki mesafe, yazcnn yazma znrln gsterir. Tm yazclarda olduu gibi nokta vurulularda da bir tampon bellek bulunmaktadr.Bu bellek yazdrlacak dosyann nce bilgisayardan yazcya aktarlmasn salar. Bylece yazdrma

ilemi daha hzl bir ekilde yaplr. Nokta vurulular iin bu bellek genel olarak 4 KB ile 32 KB arasndadr Nokta Vurulu Yazcya Ait Aksesuarlar Aksesuarlar, yazcdan ayr olarak satlan ve yazcnn kullanm kolayln artran

yardmc paralardr. Alttan tmeli Traktr (Bottom Push Tractor) Yazcnn kt besleme kabiliyetini arttrr. Alttan itmeli traktr ile yksek hacim gerektiren srekli form kt ihtiyalar, dz kt yolu ve gvenilir kt besleme zellikleri ile kolayca

karlanabilir. ekme Traktr (Pull Tractor) Yazcya daha ileri ok ynl kullanm kabiliyeti ve esneklik zellikleri katar. Traktr (Tractor): Srekli form kdnn takld, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

Tekli Kat Besleme nitesi (Cut Sheet Feeder) Tekli ya da nceden basldkmanlarn otomatik olarak beslenmesini salayarak yazcnn kat ynetim kabiliyetini ve esnekliini arttrr

Rulo Kat nitesi (Roll Paper Stand) Rulo kt nitesi, sayfa uzunluu ile ilgili kstortadan kaldrdiin kt boyutunda baskimknsalar. Bu sayede hem daha az kat kullanrken hem de kullancnn kayp zamannminimize etmiolursunuz.

Nokta Vurulu Yazcya Ait Teknik zellikler Yazma Hz(CPS) Bir nokta vurulu yazcnn hz, CPS (Character per second) dediimiz saniyede bastkarakter saysile llr. reticiler genellikle taslak kalitesindeki (Draft Quality) baskhznverirler. Aynyazcnn mektup

kalitesindeki (Letter Quality) veya mektup kalitesine yakn (Near Letter Quality) yaztiplerini basmasok daha uzun zaman alabilir. Form Yrtma (TEAR) Form yrtma zellii yazdrlan srekli form sayfalarnn kda zarar vermeden

veya yazcy ayarlamadan koparlabilmesini salar. Formlar durdururken form yrtma zellii menden setiiniz bir sre sonunda, otomatik olarak kd kaydrarak delikleri (ama kapa altnda bulunan) yrtma ubuuyla hizalar. Kat Park Etme (PARK)

Kat park zellii srekli formu yazcdan karmadan tek sayfa yazdrmaya gemenizi salar. Tek sayfa yazdrmak istediinizde, srekli form kd, kt yolundan ekmek iin yazcnz bu zellii destekliyorsa PARK dmesine basmanz ve sonra sayfa klavuzunu kaldrp sayfay ykleyerek

yazdrma grevini gndermeniz yeterlidir. Karakter Skl(CPI) Karakter skl, her satrda ka karakter yazdrlacanbelirler. Her karakter iin in bana karakter (CPI) cinsinden belirli bir sabit genilik (10 20)

seebilirsiniz. Daha yksek cpi ayarlargenellikle hesap tablolarnda kullanl.r Yazc Genilii Yazcnn iine alabilecei kdn geniliini gsterir. Nokta vurulu yazclarda kolon cinsinden verilir. Belli

bir harf sklnda, yazcnn bir satra yazabilecei en ok harf saysnverir. 10 cpi harf sklesas alndnda 2 temel standart vardr: 80 kolon (dar yazc); 136 kolon (geniyazc). KOLON DAR YAZICI KOLON GEN YAZICI Formun Balangc(TOF)

Formun balangc(TOF) yazdrmaya balama konumunu belirler. Fabrika k varsaylan ayar en stten 1 intir. TOF (Top of Form) tek bir yazdrma ii veya tm yazdrma ileri iin olarak 1/180 inlik aralklarla deitirilebilir. Toplam ayarlama miktar, kt skmalarnnlemek iin

snrlandrlmt Emlasyon (Emulation) Uyumluluk, yknme. Yazcnn piyasada standart olarak kullanlan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz alabildiini gsterir. Bu, nokta vurulu yazclarda genellikle IBM Proprinter

veya Graphics Printer ve Epson FX veya LQ olur. MTBF Ortalama arzasz alma sresidir MVBF

Ortalama arzasz yazlan satr saysd MREKKEP PSKRTMEL (INK JET) YAZICILAR Gnmzn en yaygn yazclarolarak mrekkep pskrtmeli yazclar(Ink Jet Printers) gstermek mmkndr. Bu, yazclar gerek renkli kverebilmeleri,

gerekse uygun fiyatlarsayesinde olduka ilgi grmektedirler. Bu teknolojideki yazclar kt zerine bask yapabilmek iin sv mrekkep kullanrlar. Nokta vurululardaki gibi eritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde pskrtme salayacak delikleri olan mrekkep tanklar vardr.

Normal ktlar dnda aydnger, asetat ve genelde kendi retici firmalar tarafndan retilip pazarlanan zel ktlara yksek kalitede bask yapabilirler. Baz modellerinde zellikle fotoraf ya da yksek kalitede dijital imaj basks yapabilmek iin zel kartular vardr. Bu yazclarn hemen hepsinde

mrekkep kartular tekrar doldurulabilmektedir. Mrekkep Pskrtmeli Yazclarn Yapsve alma Prensibi Mrekkep pskrtmeli yazclar, nokta vurulu yazclarda olduu gibi erit ve ine kullanmazlar. Bunun yerine grafik

ve karakterleri oluturmak iin pskrtmeli bir yntem kullanrlar. Mrekkep pskrtmeli yazclarda bulunan tampon bellek, l6 KB ile 4 MB arasndadr Kartularn takld ve mrekkebin pskrtld yazma kafas Mrekkep pskrtmeli yazclarda

Kartularn takldyer olan yazma kafaskda demez. Bunun yerine yazma kafas, kda mrekkep damlacklarpskrtr. Mrekkep pskrtmeli yazclarda kullanlan yntem nokta vurulu yazclarda kullanlan ynteme benzer. Yazma kafas, bir adm motoru ile saa sola hareket ettirilirken kt

merdaneler yardmyla ileri doru hareket eder. Yazma kafas dikey olarak yerletirilmi birok pskrtc ucundan kda minik noktalar halinde zel bir mrekkep pskrtr. Bu pskrtc ularn ap, 1 milimetrenin 20de biri kadar kktr. Yazma kafasn hareket

ettiren adm motoru Kadileri hareket ettiren merdaneler Mrekkebi kafadan ileri doru pskrtmek iin iki yntem kullanlr. Bunlar; sl kabarck pskrtme (Thermal Buble Jet) yntemi ve piezo elektrik yntemidir. Isl Kabarck Pskrtme

(Thermal Bubble Jet) Yntemi En ok kullanlan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mrekkep, kda scaklk yardmyla pskrtlr. Yazc Kafasnda Bulunan Pskrtme Odas Pskrtlme ilemi iin mrekkep, stc

metal ile stlr. Is yardm ile oluturulan mrekkep baloncuu, basncn etkisi ile patlar ve bask yaplan kt zerine dalr Yazckafasnda bulunan pskrtme odalarnda yaklak 300 C ye kadar stlan mrekkep damlacbuharlap, oluan kk patlama ile yksek bir

hzla (100 km/saat) kda pskrr. Bu ilem saniyede birka bin defa yaplr. Piezo Elektrik Yntemi Piezo elektrik ynteminde, baslmas istenen noktacklara karlk gelen pskrtme ularndaki piezo kristale gerilim uygulanr. Piezo kristal, bu

gerilimle esneme hareketi yapar ve i ksmdaki mrekkep haznesine basn uygulayarak mrekkep damlasnn pskrtme ucundan dar kmasn salar. Yazc Kafasnda Bulunan Pskrtme Odas

Bu yntemde Bubble Jet teknolojisinin aksine mrekkebin stlmasna gerek yoktur.Bu bask tekniinin birok avantaj vardr. Her eyden nce mrekkebin kt zerine uygulan ekli sayesinde pskrtlen damlann gerek ekli gerekse miktar konusunda nemli lde kontrol salanabilmektedir.

Piezoelektrik Kristal: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de mekanik enerjiye dntrebilen seramik malzemedir. Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldklarnda ktleleri iinde bir elektrik kutuplanmas ve yzeylerinde elektrik ykleri oluan ve bir elektrik alan etkisinde kaldklarnda i kuvvetlerin etkisi ile bu kristaller biim deitirir. Doal piezoelektrik malzemeler; kuvars

ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik zellik gsteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattr. Bunlar iinde en ok kullanlanlar kuvars ve lityum tantalattr Mrekkep Pskrtmeli Yazclara Ait Aksesuarlar

Otomatik ki Tarafl Bask Aksesuar Bu iki tarafl bask aksesuarn yazcnza eklediinizde kad elle evirmeye gerek olmadan iki tarafl belgeler retebilirsiniz. Kk Kat Tepsili ki Tarafl Bask Aksesuar

ki tarafl belgeler basmanz salamann yan sra, kk boy kat tepsisi sayesinde iki tarafl10 x 15 cm fotoraflar da basmanz mmkn klar. Kat Tepsisi Kat kapasitesini daha fazla sayya karabilir ve daha az kesinti olmasn

salayabilirsiniz. Ya da bu tepsiyi normal kat iin kullanp standart tepsinizi fotoraf katlarna ayrabilirsiniz. Mrekkep Pskrtmeli Yazclara Ait Teknik zellikler

Ppm (page per minute) Dakikada yazlan sayfa saysdr. Mrekkep pskrtmeli yazclarn hzn ifade etmek iin kullanlr. GPPM (graphic page per minute) Dakikada baslan grafik icerikli sayfa saysdr. DPI : Baskkalitesi ise DPI yani

in basna nokta saysdr. Tampon bellek:(Buffer Memory) Yazcnn iinde, bilgisayardan gelen verileri geici olarak sakladRAM bellektir.Tm yazceitlerinde bulunur. DPI (Dots Per Inch / Inch bana nokta says)

znrlk, belirli bir arala baslabilecek nokta saysntemsil eder ve DPI (Dots Per Inch / Inch bana nokta says) ile belirtilir. Isnma Zaman Yazcnn dmesi aldktan yazmaya hazr hale gelene kadar geen sredir.

All In One (ok Fonksiyonlu) Yazclar Tarayc, faks, fotokopi ve yazc gibi ofis ilemlerini tek bir yazcda toplayan rnlerdir. ok fonksiyonlu yazclar, ev ya da kk (hem ebat hem ilev olarak kk) ofisler iin ideal bir seim olacaktr. Ancak bu ilevlerin herhangi biri bozulduunda tamir edilene dek tm dier fonksiyonlarn da

kullanlmaz olmas bir dezavantajdr. Her ne kadar son dnemlerde daha hzl modeller ktysa da ok fonksiyonlu rnler her zaman dierlerine gre daha yava olurlar. Amalarnza Uygun zellikler ok fonksiyonlu bir yazcda u zelliklere dikkat etmelisiniz:

=> Bazlar PC kapal iken de faks kullanmanza izin verirler, bazlar da PC ak deilken bu ilevi kullanamazlar. => ok ilevli yazclarn bazlar gerek fotokopi makineleri gibi iyi sonu verirken bazlar da sadece 300 dpi znrlkte bask verirler. => Baz yazclar renkli fotokopi imkn da sunar. Daha ucuz ve hzl zm ise klasik tek renk baskdr. => ok fonksiyonlu yazclarn bazlar taradklar

nesneleri sabit diske alp dzenlemenize izin verirken bazlar ise sadece kopyalama ya da faks ekmek iin tarama yaparlar. All In One Yazclara Ait Tu Mens 1. LCD Ekran: Tarama, kopyalama, faks ve yazdrma seenekleri ile durum ve hata

mesajlargrntlenir. 2. Men Dmesi: Bir menye girmek ve kmak iin kullanlr. 3. Geri Dmesi: nceki menye dnmek iin kullanlr. 4. Ok Dmeleri: Menlerde gezinmek iin kullanl 5. G Dmesi: Yazcy ap

kapatmak iin kullanlr. 6. ptal Dmesi: Devam etmekte olan ilemi iptal ettirmek iin kullanlr. 7. Balat Dmesi: Kopyalama, tarama veya faks ilemi balatmak iin kullanlr. 8. Se Dmesi: Bir men elemann semek iin

kullanlr. LAZER VE TERMAL YAZICILAR Lazer yazclar, u ana kadar retilenler iinde hzl ve kaliteli bask yapabilen, en iyi yazclardr. retildiinden beri masast yaynclk alannda vazgeilmez bir aratr. Bu yazclardan, matbaa kalitesinde k

alna bilmektedir. zellikle aydnger ya da asetat zerine k alnabilmesi nemli bir zelliidir. nk bu yolla bask ncesi hazrlk aamalarnn yerine getirilmesi salanabilmektedir. Lazer yazclar, fotokopi makinelerine benzemektedir. Lazer yazclarda da fotokopi makinelerinde olduu gibi toner kullanlmaktadr. Lazer

yazclarn sessiz almalar, kalite ve hzlarnn yannda en byk zellikleridir. Lazer yazclarn bir dezavantaj, srekli form kullanamamasdr. Lazer yazclarn renkli bask yapabilenleri de retilmektedir. Toner ve toner doldurmada kullanlan toner tpleri

Lazer Yazclarn Yapsve alma Prensipleri Lazer yazclarda daha nce de sylediimiz gibi toner kullanlmaktadr. Toner, kurutulmu toz mrekkep taneciklerine verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardm ile kt zerine baslr.

Yazcnn belleinde oluturulan saysal sayfa grnm, lazer tabancas yardm ile drum (tambur) zerine aktarlr. Drumn, lazer nyla manyetize edilen blmlerine toner yapr. Bu ekilde, druma deen kt zerinde istenilen karakter ve grafikler oluur. Adm Adm alma

Prensibi Lazer Yazcya ait alma prensibi 1. Adm: Gelen datalar yazcnn hafzasna kaydedilir. Eer yazcnn hafzasnda yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir.

2. Adm: Lazer yazcnn iinde bulunan en byk para drum dediimiz, elektrostatik olarak yklenebilen alminyum bir silindirdir. Bu drum, baka bir silindir tarafndan tamamyla elektrostatik olarak pozitif (+) yklerle yklenir. 3. Adm: Drum stndeki baznoktalar

lazer ntarafndan eksi ykle yklenir. Bu eksi ykler aslnda kda yazlacak olanlarn aynadaki bir grntsdr. 4. Adm: Bu srada dnmekte olan drum sayesinde lazer nyla negatif(-) yklenen noktalar toner kutusunun nnden geerler. Toner

dediimiz mrekkep pudracklar pozitif(+) ykldr. Bu sebeple drum stndeki negatif(-) ykl noktalar tarafndan ekilirler ve drumun stne elektrostatik olarak yaprlar. 5. Adm: Bu esnada kt

zaten yazcnn iine girmitir ve bir arj silindiri tarafndan negatif (-) ykle yklenmitir. Drumun dnmesiyle kt hizasna gelen toner paracklar negatif (-) ykl kt tarafndan kt zerine ekilirler. Artk drum stnde bulunan yazlar kt stne

gemitir. 6. Adm: Kt stc silindir ve bask silindirinden geerek dar kar. Bu iki silindirin arasndan geerken toner paracklar erir ve kt zerine iyice kalc olarak yaprlar. Toner paracklarnn erime sebebi iinde plastik madde olmasdr

Bunlarda bilin! => Renkli laser yazclar da ayn teknii kullanrlar. Siyah beyaz lazer yazclardaki ayn ilemler sar, mavi ve krmz renkleri iin ayr ayr gerekletirilir. => Toner paracklar ayn zamanda demir oksit de ierirler. Bu da onlarn kolayca elektrostatik olarak yklenmelerini salar. (Eer stnze ve yere toner dklrse bir mknats ile toplamay deneyebilirsiniz.)

=> Fotokopi makineleri de laser yazclar gibi almaktadr. Tek farklar lazer n yerine kd tarayan ok parlak bir k kullanlmasdr. Laser yazclar ise bilgisayardan gelen dijital bilgileri kullanr 7. Adm (Son): Bu esnada dnmekte olan drum bir silindir tarafndan dearj edilerek ntr hale getirilir. Drum artk

yeni tur iin hazr haldedir. Dier yazclarda olduu gibi lazer yazclar da bir mikroilemci ve tampon bellek tamaktadrlar. Tampon bellek, 512 KB ile 4 MB arasnda deimektedir. Lazer Yazclara Ait Teknik zellikler Bask Dili Emlasyonlar(Printer Language)

Bask dilleri yazcnzdan kt alrken baz standart fonksiyonlardan faydalanmanz salayan, gnderilerinizi yazcnn anlayaca ekle sokan komut setidir. rnein, kat tipini seebildiiniz ya da bask modunu seebildiiniz programlardr ve eitli fonksiyonlar sunan fakl markalara ya da yazlmlara ait emlasyonlar vardr. En ok kullanlan bask dilleri GDI, PCL, PDL ve

Adobe Postscript dir. GDI Baskdili GDI olan yazclar, Windows ve Linux gibi grafik ekranla alr ve DOS ortamndan ktveremez. Yazclar iin yaplan network ethernet kartlargenellikle GDI diline uygun yaplmaz, bu nedenle GDI yazclarn

paylamla bile olsa network ortamnda kullanlmasreticiler tarafndan tavsiye edilmez. Daha ok bireysel kullanma ynelik rnlerde kullanlr PCL (Printer Control Language) letim sistemi bamsz bir bask dilidir. Gnmzde siyah beyaz lazer yazclar PCL5e ve PCL6, renkli lazer

yazclar da ise PCL5c kullanlmaktadr. Bask dili zaman iinde gelitirildike daha fazla kullanm fonksiyonu sunmaktadr. (Filigran, Negatif k alabilme imkan gibi) Adobe PostScript Bilgisayarnzda oluturulan dokmanlarn yazcdan bire bir ayns eklinde

klarnda bu dil ok gldr. Bu nedenle ofis uygulamalar yannda grafik uygulamalarna da ynelik bir baskdilidir. rnein, tek dkman4 ayrrenk esasna gre otomatik olarak ayarlayp ayrayrkalabilme imkngibi. Isnma Zaman Yazcnn dmesi aldktan yazmaya hazr

hale gelene kadar geen sredir. Aylk Maks. Kapasite (Duty Cycle) Yazcnn aylk kullanlabilecek maksimum kt kapasiteni ifade eder. Aylk maksimum miktar sonuna kadar kullanmak makine kullanm mrn belirleyen en nemli faktrlerdendir.

Termal (Isl) Yazclar . Isya duyarl kt zerine bask yapan yazclardr. Faks cihazlarnda kullanlan yntemle alrlar. Termal yazclarda bilgisayardan gelen sinyaller ile kontrol edilen izgisel dizili stc elemanlar, zerlerinden (altlarndan) geen

sya duyarl kda dokunarak stp bask yaparlar. Hzl ve sessizdirler, saklanmas her zaman gerekli olmayan ve yksek bask kalitesi gerektirmeyen; ATM ktlar, biletler, pos ktlar vb. bask ilerinde kullanlrlar. Termal Yazc eitleri

Termal yazcda termal ve termal transfer olmak zere iki eit bask teknii vard a) Termal Bask: Bu yntemde baskilemi kdstarak yaplr. Bu yntemde sya dayanklbir kat faks makinelerinde olduu gibi stlarak yaklr. Bu snn etkisiyle kat siyah renge dnr ve bylece baskilemi yaplmolur. Ancak bu

yntemle yaplan basklarda evresel faktrler nemli rol oynar. Bu bask yntemi ksa srelidir. nk gneten, sdan, youn ktan etkilenirler ve bozulmaya urayabilirler. Fakat ksa sreli kullanmlar iin idealdir. => Ribon masrafyoktur, yakarak basar. => Termal etiket kullanlr. (Termal etiketler velium

etikete gre pahaldr). => Etiket mr ksadr. Ksa srede tketilecek etiketler iin uygundur. => Termal yazcnn fiyattermal transfer yazcya gre daha ekonomiktir. b) Termal Transfer Bask: Bu yntemle yaplan basklar daha uzun srelidir. Bu yntemde ribon denilen eritler kullanlr. Termal

baskda stlan kdn yerini burada ribon alr. Ribon stlarak kt zerine yaptrlr. Daha salkl ve dayankl bir yntemdir. Gne, s ve youn ktan dorudan etkilenmez. Uzun mrldr. =>Ribon masraf vardr. =>Velium etikete veya plastik, dokuma gibi deiik etiketlere bask yapabilir.

=> Etiket mr ok uzundur. =>Yazc fiyat termal yazcya gre pahaldr. Son zamanlarda retilen pek ok => termal transfer yazc termal baskda yapabilmektedir. Yani bu tip yazc aldnzda her iki trl de basabilme ansnz olur. Termal Transfer Ribon

Termal transfer ribon katmandan oluur. Ribonun orta ksmnda film tabakas, bu tabakann bir tarafnda syla svlaan mrekkep, dier tarafnda da koruyucu tabaka bulunur. Termal Transfer Yazc alma Prensibi Polyester film zerinde kat halde bulunan

mrekkep, termal yazc kafa sayesinde stlarak sv hale gelir ve etiket yzeyine transfer edilerek bask salanr. Mkemmel bask kalitesinin salanabilmesi iin yazc, ribon ve bask yaplacak malzemenin uyumlu olmas gerekmektedir.

Termal transfer yazclarn en byk dez avantaj ilk yatrm maliyetinin yksek olmasdr. Bunlar, ofis yazclar gibi yksek miktarlarda seri olarak retilmeyen zel yazclar olduu iin fiyatlar da daha yksektir. Yksek ilk yatrm maliyeti genellikle dk birim etiket maliyetiyle dengelenir. Genel anlamda, eer yksek hacimli etiket retimi gerekiyorsa termal

transfer yazc en iyi ve uygun maliyetli seenek olacaktr.

Recently Viewed Presentations

 • Government-wide Commercial Purchase Card (Gcpc)

  Government-wide Commercial Purchase Card (Gcpc)

  Certain MCC codes are excluded and will need HQMC approval - you will not know your card is declined until charge is ran thru the vendor. You will call Citibank and obtain the MCC code and then contact your AAPC....
 • How 'Salmon in Trees' Leads to ... - UBC's Okanagan campus

  How 'Salmon in Trees' Leads to ... - UBC's Okanagan campus

  In BIOL 1210, we found this to be worth the effort…but other instructions could also choose to implement pieces of this assignment in their courses. This semester, we used a similar method of library instruction for 1st year Nursing (not...
 • El Paisaje a través de la Historia del Arte

  El Paisaje a través de la Historia del Arte

  El Paisaje a través de la Historia del Arte Escuela Flamenca 1525-1569 Peter Brueghel "La construcción de la torre de Babel" Peter Brueghel "Parábola del Hombre Viejo" Romanticismo 1796-1851 Camille Corot "El Puente de Nantes" 1868 Camille Corot "El Molino...
 • Lean Six Sigma Increasing Waste Activated Sludge Cheryl

  Lean Six Sigma Increasing Waste Activated Sludge Cheryl

  Load is significant to making thick sludge Wet well height is not significant Operators have a big impact on sludge produced Centrifuge runs 44.9% of the available time 2.2% Average Total Solids Volatile Solids Reduction in 1999 was 44.9% and...
 • Why was the Church so important in the Middle Ages?

  Why was the Church so important in the Middle Ages?

  Doom Paintings. People in the Middle Ages were sure that when they died, they would go either to Heaven or to Hell. And Hell didn't look like a fun place to be… Doom paintings, such as the one we have...
 • Atelectasis, Pulmonary Edema, Acute Lung Injury and Acute ...

  Atelectasis, Pulmonary Edema, Acute Lung Injury and Acute ...

  Hypoxemia may be refractory to oxygen therapy due to ventilation perfusion mismatching.. The functional abnormalities in ALI are not evenly . distributed. throughout . the lungs. The lungs have areas that are infiltrated, consolidated, or collapsed (and thus poorly aerated...
 • Enzymes and the digestive system - VBIOLOGY

  Enzymes and the digestive system - VBIOLOGY

  Life based on carbon. Carbon atoms are unusual in that they readily form bonds with other carbon atoms, allowing a sequence of carbon atoms of various lengths to be built up.
 • Warm Up: - Loudoun County Public Schools

  Warm Up: - Loudoun County Public Schools

  Native American Culture Project. For this project, you will work in a group to research and create a poster about a Native American tribe. After you have completed your poster, you will prepare to present your information to the class.