Talendid koju! - PARE

Talendid koju! - PARE

Talendid koju! Eesti Kaubandus- Tstuskoda 08.02.2011 Talendid koju! projekt Rahastatud lbi Riigikantselei Tarkade otsuste fondi Euroopa Liidu Sotsiaalfondist Eesti Kaubandus- Tstuskoda esitas Tarkade otsuste fondile eduka taotluse projekti rahastamiseks

Hanke kigus valitud koostpartner RAM4 Probleem Eestist lahkub tna rohkem noori vlismaale ppima kui tagasi tuleb Eesti ettevtted (ja ka avalik sektor) vajavad rahvusvaheliste teadmiste ja oskustega ning multikultuurse kogemusega inimesi Eesmrk

Projekti eesmrk on algatada ssteemsed tegevused ja luua internetikeskkond, toomaks Eestisse tagasi vlislikoolide (pikaajaliste programmide alusel ppinud) lpetajaid ning vlisriikides arvestatava tkogemuse saanud Eesti kodanikke (edaspidi: talendid), pakkudes neile t- ja eneseteostusvimalusi nii era- kui ka avalikus sektoris ja seelbi tsta Eesti konkurentsivimet ja jtkusuutlikkust. Konkreetsem eesmrk

Viia informatsioon portaalist vhemalt 5000 talendini Vhemalt 2500 kontaktiga andmebaas Saavutada 500 talendi osalemine tkonkurssidel Tuua edukalt tagasi vhemalt 25 talenti Veebikeskkond Viib kokku tandjad ja talendid Intuitiivne ja kergelt kasutatav Atraktiivne info talentidele

Turundusplaan PR-tegevused, meediakajastus Sotsiaalmeedia Agentide vrgustiku loomine ritustel osalemine - projekti tutvustamine Jtkutegevused Regulaarsed PR ja sotsiaalmeediategevused Info vrskena hoidmine Sstemaatiline suhtlus tandjate ja talentidega

Vrgustike laiendamine Meeskond Kaubanduskojast: Siim Raie Tiia Randma Eva Maran Piret Salmistu Peter Gornischeff RAM4: Martin Murruste Artur Elme

Martin Kiva Kair Ksper Nukogu Rainer Saks- Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Heli Aru- Haridusministeeriumi hariduse ja tturu nunik Andres Liinat- Tartu likooli kantsler Keit Kasemets- Riigikantselei strateegiadirektor Siim Raie- Kaubanduskoja peadirektor Projekti patrooniks on Eesti Vabariigi President Hr. Toomas Hendrik Ilves

Viisime lbi internetiphise ankeetksitluse100 tandja hulgas ning tegime fookusgrupi intervjuu 5 tandja esindajaga 0% Oskusttajad, seadme- ja masinaoperaatorid

Kontoriametnikud, teenidnus- ja mgittajad Keskastme spetsialistid, tehnikud Tippspetsialistid, ametnikud Juhid, krgemad ametnikud

Kas vajate tiendavat tjudu? 100% 90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% Ei vaja 5 aasta jooksul 3 aasta jooksul 1 aasta jooksul 20%

10% Millise ettevalmistusega (ppevaldkond/eriala) inimesi vajate oma organisatsiooni pikemast arenguvaatest lhtuvalt? Ei vaja Teenindus Tervis ja heaolu Pllumajandus Tehnika, tootmine ja ehitus Loodus- ja tppisteadused

Sotsiaalteadused, rindus ja igus Humanitaaria ja kunstid Haridus 0,0% 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 % % % % % % % %

Series1 Mis teeb teie jaoks vlismaal omandatud hariduse- vi tkogemuse vrtuslikuks Ei soovi ennast kandidaadiga pingute ajal siduda Tintervjuule sitmise

kompenseerimine Lput teemad Praktikakoht Eelkokkulepe (leping) tle vtmisel Stipendium Mil mral olete valmis ennast

sobiva kandidaadiga siduma pingute ajal? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Millises majandustegevuse valdkonnas te tegutsete? IT 12%

Ttlev tstus 27% Energeetika, gaasija veevarustus Ehitus 23% 4% 4% Hulgi- ja jaekaubandus

Veondus, laondus ja side Finantsvahendus Haridus 4% 6% 11% 9% Muu

Ttajate arvu vahemik teie ettevttes Viisime lbi internetiphise ankeetksitluse 347 talendi hulgas ja tegime fookusgrupi intervjuu 6 talendiga Kui kaua oled psivalt Eestist eemal viibinud? 2,00%

17,00% 34% Vhemkui 6 kuud 6 kuud - 1 aasta 1 - 2 aastat 3 - 5 aastat 21% 26% Rohkemkui 5 aastat

Mis ajendas sind Eestist lahkuma? Eraelulised phjused Tahtsin ennast proovile panna Paremad tvimalused Paremad vimalused hariduse omandamiseks Krgem elatustase vlisriigis ldiselt 0,0% 10,0%

20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Kas kavatsed jda vlisriiki elama? Jah, psivalt. 11% 27% 62% Jah, kuid hea vimaluse avanedes kaaluksin tagasi tulemist. Ei, tulen kindlasti Eestisse tagasi.

Mis ajendaks sind enim Eestisse psivalt tagasi tulema? Muu (tpsusta) Ei tule mingil juhul Atraktiivsed eneseteostusvimalused Sbrad Kodumaal viibiv perekond Vimalus saada phjalik eelinfo pakutava t kohta Head vimalused oma ette vtte loomiseks Oma perekonna (elukaaslane, lapsed) kaasa Konkurentsivimelise palgaga tkoht -5,0%

10,0% 25,0% 40,0% 55,0% 70,0% 85,0% 100,0% Kas sinu jaoks on tpakkumise puhul pigem oluline 16% 22% konkureeriv ttasu vlismaal pakutavate tkohtadega konkureeriv elatustase,

mida palk vimaldab Muu (tpsusta) 62% Kas oleksid valmis ttama Eesti firma jaoks vlismaal, kooli krvalt niteks? 8, 8 % 91.2%

Jah Ei Millises sektoris eelistaksid kige rohkem ttada? 10% Erasektoris Riigisektoris 30% 60%

Kolmandas sektoris (mittetulundushingud jms) www.talendidkoju.ee Ksimused? Tnan! [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Track Commander Smartphone Tracking for Incident Commander Pro

  Track Commander Smartphone Tracking for Incident Commander Pro

  ' Track Commander' Smartphone Tracking for 'Incident Commander Pro' & Global Earth Tools by Martin Colwell SAR Technology Inc. SAR Technology Inc.
 • Meiosis - Guilford County Schools

  Meiosis - Guilford County Schools

  Quiz, answer sheets, amoeba sister video and . answer sheet. Warm Up. Chromosome Review: Meiosis. In meiosis gametes or sex cells (egg and sperm) are made . Meiosis involves 2 divisions. 1. Meiosis I. 2. Meiosis II. During meiosis I...
 • Technical Challenges of Plug-In Hybrid Electric Vehicles and ...

  Technical Challenges of Plug-In Hybrid Electric Vehicles and ...

  Potential to displace 6.7 MMbpd(equiv. to 52% of net imports) Reduces CO. 2. emissions by 27%Emissions move from tailpipes to smokestacks (and base load plants) … cheaper to clean up. Reduce the imports of petroleum worth $900 per day. Conservative...
 • Continents and Oceans Major Countries of the World

  Continents and Oceans Major Countries of the World

  Continents and Oceans Major Countries of the World Continents and Oceans 5. 1. 6. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Major Countries of the World 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 • BCN 4708 Fall 2008

  BCN 4708 Fall 2008

  BCN 4708 Fall 2008 Chapter 8 Insurance Insurance What is Risk? Specific types of Risk Inflation Market Principal Liquidity Credit Two categories of risk Speculative Risk Pure Risk What is Risk Management?
 • Looking at Web Pages - Mr. Fagerlin's Class Website - Home

  Looking at Web Pages - Mr. Fagerlin's Class Website - Home

  Internet and Computing Core Certification Guide Module C Living Online. ... On completion of the Review Questions, have students navigate to the CCI microsite to begin the additional review there.
 • Link Layer - Southern

  Link Layer - Southern

  e.g., dialup link, ISDN line. popular point-to-point DLC protocols: PPP (point-to-point protocol) HDLC: High level data link control (Data link used to be considered "high layer" in protocol stack!
 • Time of Use Tariff - Insights - Western Power

  Time of Use Tariff - Insights - Western Power

  Residential customers were engaged to understand the level of support for a Time of Use tariff. Western Power take its responsibility to deliver a safe and reliable electricity service to 1.1 million homes and businesses in Western Australia seriously.