Talendid koju! - PARE

Talendid koju! - PARE

Talendid koju! Eesti Kaubandus- Tstuskoda 08.02.2011 Talendid koju! projekt Rahastatud lbi Riigikantselei Tarkade otsuste fondi Euroopa Liidu Sotsiaalfondist Eesti Kaubandus- Tstuskoda esitas Tarkade otsuste fondile eduka taotluse projekti rahastamiseks

Hanke kigus valitud koostpartner RAM4 Probleem Eestist lahkub tna rohkem noori vlismaale ppima kui tagasi tuleb Eesti ettevtted (ja ka avalik sektor) vajavad rahvusvaheliste teadmiste ja oskustega ning multikultuurse kogemusega inimesi Eesmrk

Projekti eesmrk on algatada ssteemsed tegevused ja luua internetikeskkond, toomaks Eestisse tagasi vlislikoolide (pikaajaliste programmide alusel ppinud) lpetajaid ning vlisriikides arvestatava tkogemuse saanud Eesti kodanikke (edaspidi: talendid), pakkudes neile t- ja eneseteostusvimalusi nii era- kui ka avalikus sektoris ja seelbi tsta Eesti konkurentsivimet ja jtkusuutlikkust. Konkreetsem eesmrk

Viia informatsioon portaalist vhemalt 5000 talendini Vhemalt 2500 kontaktiga andmebaas Saavutada 500 talendi osalemine tkonkurssidel Tuua edukalt tagasi vhemalt 25 talenti Veebikeskkond Viib kokku tandjad ja talendid Intuitiivne ja kergelt kasutatav Atraktiivne info talentidele

Turundusplaan PR-tegevused, meediakajastus Sotsiaalmeedia Agentide vrgustiku loomine ritustel osalemine - projekti tutvustamine Jtkutegevused Regulaarsed PR ja sotsiaalmeediategevused Info vrskena hoidmine Sstemaatiline suhtlus tandjate ja talentidega

Vrgustike laiendamine Meeskond Kaubanduskojast: Siim Raie Tiia Randma Eva Maran Piret Salmistu Peter Gornischeff RAM4: Martin Murruste Artur Elme

Martin Kiva Kair Ksper Nukogu Rainer Saks- Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Heli Aru- Haridusministeeriumi hariduse ja tturu nunik Andres Liinat- Tartu likooli kantsler Keit Kasemets- Riigikantselei strateegiadirektor Siim Raie- Kaubanduskoja peadirektor Projekti patrooniks on Eesti Vabariigi President Hr. Toomas Hendrik Ilves

Viisime lbi internetiphise ankeetksitluse100 tandja hulgas ning tegime fookusgrupi intervjuu 5 tandja esindajaga 0% Oskusttajad, seadme- ja masinaoperaatorid

Kontoriametnikud, teenidnus- ja mgittajad Keskastme spetsialistid, tehnikud Tippspetsialistid, ametnikud Juhid, krgemad ametnikud

Kas vajate tiendavat tjudu? 100% 90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% Ei vaja 5 aasta jooksul 3 aasta jooksul 1 aasta jooksul 20%

10% Millise ettevalmistusega (ppevaldkond/eriala) inimesi vajate oma organisatsiooni pikemast arenguvaatest lhtuvalt? Ei vaja Teenindus Tervis ja heaolu Pllumajandus Tehnika, tootmine ja ehitus Loodus- ja tppisteadused

Sotsiaalteadused, rindus ja igus Humanitaaria ja kunstid Haridus 0,0% 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 % % % % % % % %

Series1 Mis teeb teie jaoks vlismaal omandatud hariduse- vi tkogemuse vrtuslikuks Ei soovi ennast kandidaadiga pingute ajal siduda Tintervjuule sitmise

kompenseerimine Lput teemad Praktikakoht Eelkokkulepe (leping) tle vtmisel Stipendium Mil mral olete valmis ennast

sobiva kandidaadiga siduma pingute ajal? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Millises majandustegevuse valdkonnas te tegutsete? IT 12%

Ttlev tstus 27% Energeetika, gaasija veevarustus Ehitus 23% 4% 4% Hulgi- ja jaekaubandus

Veondus, laondus ja side Finantsvahendus Haridus 4% 6% 11% 9% Muu

Ttajate arvu vahemik teie ettevttes Viisime lbi internetiphise ankeetksitluse 347 talendi hulgas ja tegime fookusgrupi intervjuu 6 talendiga Kui kaua oled psivalt Eestist eemal viibinud? 2,00%

17,00% 34% Vhemkui 6 kuud 6 kuud - 1 aasta 1 - 2 aastat 3 - 5 aastat 21% 26% Rohkemkui 5 aastat

Mis ajendas sind Eestist lahkuma? Eraelulised phjused Tahtsin ennast proovile panna Paremad tvimalused Paremad vimalused hariduse omandamiseks Krgem elatustase vlisriigis ldiselt 0,0% 10,0%

20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Kas kavatsed jda vlisriiki elama? Jah, psivalt. 11% 27% 62% Jah, kuid hea vimaluse avanedes kaaluksin tagasi tulemist. Ei, tulen kindlasti Eestisse tagasi.

Mis ajendaks sind enim Eestisse psivalt tagasi tulema? Muu (tpsusta) Ei tule mingil juhul Atraktiivsed eneseteostusvimalused Sbrad Kodumaal viibiv perekond Vimalus saada phjalik eelinfo pakutava t kohta Head vimalused oma ette vtte loomiseks Oma perekonna (elukaaslane, lapsed) kaasa Konkurentsivimelise palgaga tkoht -5,0%

10,0% 25,0% 40,0% 55,0% 70,0% 85,0% 100,0% Kas sinu jaoks on tpakkumise puhul pigem oluline 16% 22% konkureeriv ttasu vlismaal pakutavate tkohtadega konkureeriv elatustase,

mida palk vimaldab Muu (tpsusta) 62% Kas oleksid valmis ttama Eesti firma jaoks vlismaal, kooli krvalt niteks? 8, 8 % 91.2%

Jah Ei Millises sektoris eelistaksid kige rohkem ttada? 10% Erasektoris Riigisektoris 30% 60%

Kolmandas sektoris (mittetulundushingud jms) www.talendidkoju.ee Ksimused? Tnan! [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • The Humanistic Approach - San Jose State University

  The Humanistic Approach - San Jose State University

  The Psychology of the Person Chapter 11 Humanistic Approach Naomi Wagner, Ph.D Lecture Outlines Based on Burger, 8th edition * The "Third Force" The Humanistic approach has emerged in the late 1960's, primarily as a reaction to the two major...
 • Mapping Accountability Processes in Cambodia Adam McBeth Monash

  Mapping Accountability Processes in Cambodia Adam McBeth Monash

  Oxfam - ICD model. Urban communities - exposure to international NGOs; use formal/legal accountability processes. Sesan - working with various local NGOs with different philosophies towards resettlement
 • Restriction Challenge - Bio-Link

  Restriction Challenge - Bio-Link

  What enzymes would you use to cut out the gene for Miraculin? BamHI and NotI. PstI and NotI. BamHI and EcoRI. PstI and EcoRI. PstI and CiaI. ... EcoRI is the best choice because the cutting site for CiaI is...
 • Academic Information And Program Requirements For First Year

  Academic Information And Program Requirements For First Year

  [email protected] Put the course number and your ID# on the subject line. Course number: helps us to direct the question to a ToD who can answer. ID number: helps us to keep track of who is using the service so...
 • 24 u So Swindle Smith Lake Keystone Heights

  24 u So Swindle Smith Lake Keystone Heights

  Big Branch. Grog Br. Clarks Creek. Long Branch. Yellow Waterc. Big Br. Camp Br. Mill Branch. Wheeler Br. Double Br. South Prong. North Prong. Boggy Branch. Dillaberry Br. Mill Creek. ... 1882 - 1900 Green Cove Springs & Melrose. 1890...
 • VARSY progress meeting Robin Hogan and Nicola Pounder

  VARSY progress meeting Robin Hogan and Nicola Pounder

  Consider a cloud with an optical depth of 50 If the first guess had an optical depth of 1 then the simulated molecular scattering below the cloud would look a bit like the measured multiple scattering Algorithm has difficulty getting...
 • Anthropology 151 Physical Anthropology

  Anthropology 151 Physical Anthropology

  Consequences of the Features of Culture The social aspect of culture is linked to its function as an adaptive strategy Culture as a systemic whole is shown in the relation of subsistence and politics. Since culture is acquired, cultures vary....
 • 2019 New Partner Orientation Kyle Carrigan Director of

  2019 New Partner Orientation Kyle Carrigan Director of

  My hope is that by the end of the session your questions will be answered. If they are not, I need to make adjustments. Have them get out their bag and go through everything in the bag. Have them number...