Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Emrah SAZAK ube

Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Emrah SAZAK ube

Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Emrah SAZAK ube Mdr Seluk BOZOK D Ticaret Uzman 1 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum 23 Haziran 2009 Gndem Kmelenme Yaklam Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesinin Tantm Strateji Belgesi Kme Analizleri ve Yol Haritalar Bodrum Yat retimi Kmesi Yol Haritas 2 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL

Ekonomik Kalknma Sreci: Deien Roller ve Sorumluluklar Eski Eski Model Model Devlet Devlet tevik tevik politikalari politikalari ile ile yn yn verirdi. verirdi. Yeni Yeni Model Model Devlet Devlet kurumlarnn, kurumlarnn, irketlerin, irketlerin, niversitelerin, niversitelerin, eitim eitim ve ve aratirma aratirma merkezlerinin, merkezlerinin, sivil sivil toplum

toplum rgtlerinin rgtlerinin ibirliini ibirliini gerektirir. gerektirir. Rekabet gc bireyler de dahil olmak zere tm ekonomik aktrlerin sorumluluk almasn gerektiriyor. T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Tanm Kmelenme ayn blgede ve ayn i kolunda, ayn deer zincirinde faaliyet gsteren, birbiriyle ibirliinde bulunan ve ayn zamanda birbirine rakip olan, birbiriyle ilikili iletmelerin ve onlar destekleyici kurumlarn (niversiteler, kamu kurulular, aratrma kurulular, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikilik merkezleri, bankalar, sigorta irketleri, lojistik firmalar vb) bir araya geldikleri rgtlenme modelleridir. 4 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL

Kmelenmenin Unsurlar Corafi younlama, Aktif i, iletiim ve diyalog kanallar, Ortak altyap, istihdam piyasalar ve hizmetler, Ortak tehdit ve frsatlar Ayn, benzer veya birbirini tamamlayan konularda faaliyet gsteren [renen] letme ve kurumlar kmelerinin en nemli zellii kme aktrlerinin birbirleriyle etkileimde bulunabilecek kadar yakn bir corafyada faaliyet gstermeleridir. Younlama i kmesinin nemli unsurlarndan birisidir.

Kritik Ktle kavram kmelenme yaklamnn ana nvelerindendir. X lkesi A Blgesi B Blgesi A Blgesi D Blgesi B Blgesi C Blgesi D Blgesi C Blgesi Y lkesi T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 5 Kmelenmenin Unsurlar Corafi younlama,

Aktif i, iletiim ve diyalog kanallar, Ortak altyap, istihdam piyasalar ve hizmetler, Ortak tehdit ve frsatlar Ayn, benzer veya birbirini tamamlayan konularda faaliyet gsteren [renen] letme ve kurumlar Bir i kmesini corafi younlamadan ayran en nemli zellik kme aktrlerinin arasnda i, iletiim ve diyalog kanallarnn bulunmas ve kanallarn ak olmasdr. Yerel i alarnn oluturulmas, Uluslararas i alarna entegrasyon, Corafi Balang Gelimekte olan Ortak satn alma organizasyonlar,

Younluk aamasndaki kmelenme kmelenme Kamu ihaleleri iin ortaklklar, 4 ok ortakl giriim ve projeler iin tevik ve destek , 4 3 niversite Sanayi ibirliini tevik programlar, 3 Teknoloji transferi programlar 7 5 4 6 3 3 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 6 Kmelenmenin Unsurlar Corafi younlama,

Aktif i, iletiim ve diyalog kanallar, Ortak altyap, istihdam piyasalar ve hizmetler, Ortak altyap, temel altyapya ek olarak i kmesinin ihtiyalarn karlayabilecek zel altyaplar da kapsar, Bir i kmesi genellikle ayn i piyasasndan beslenir, kmesine verilen zellikli hizmetler: danmanlk, medya, tantm, finansman vb. Ortak tehdit ve frsatlar Ayn, benzer veya birbirini tamamlayan konularda faaliyet gsteren [renen] letme ve kurumlar

Kmelenme srecini tetikleyen en nemli unsurlardan birisi ortak bir ekilde hissedilen tehdit ve frsatlardr, Aciliyet hissi T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 7 Kmelenmenin Unsurlar Corafi younlama, Aktif i, iletiim ve diyalog kanallar, Ortak altyap, istihdam piyasalar ve hizmetler, Ortak tehdit ve frsatlar Ayn, benzer veya birbirini tamamlayan

konularda faaliyet gsteren [renen] letme ve kurumlar T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 8 Kmelenmenin Unsurlar Corafi younlama, Aktif i, iletiim ve diyalog kanallar,

Ortak altyap, istihdam piyasalar ve hizmetler, Ortak tehdit ve frsatlar Ayn, benzer veya birbirini tamamlayan konularda faaliyet gsteren [renen] letme ve kurumlar Firmalar (retim + hizmet); Kamu Kurumlar (Merkez ve Tara); Mahalli dareler (Valilikler, Belediyeler, l zel dareleri), Sivil Toplum rgtleri (Odalar, Birlikler, Vakflar, Dernekler) niversiteler, Aratrma (Gelitirme) Enstitleri; Mesleki Eitim Kurumlar (meslek yksek okullar, meslek liseleri, meslek edindirme kurslar vb.) T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL

9 Kmelenmenin Faydalar novasyon novasyon Daha ok ve daha kaliteli i Daha yksek gelir Kmelenme Kmelenme Refah Refah Daha karl iletmeler Daha ok yatrm Daha ok vergi Verimlilik Verimlilik T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 10 Avustralya (Victoria) arap Kmesi Sivil Toplum

Kamu Odalar Birlikler AR-GE, Pazarlama, Mevzuat Finansman niversiteler Politika hracat Araclar, Toptanclar Tedarikiler Fidan, Gbre, Zirai ila Vergi, Politika Balar Byk Kk

reticiler Restoranlar Byk Kk Perakend e Pazar Yerel Uluslararas Destek ve lgili Sektrler Makine, ekipman reticileri, Depolama rnleri r. Etiket reticileri T.C. ie reticileri Mantar reticileri

Tasarmclar , htisaslam medya Hizmetler Dier Kmeleri Gda Turizm BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 11 Avustralya (Victoria) arap Kmesi 1995te 116 milyon litre olan arap ihracat yaklak 7 kat artarak 2007de 786 milyon litreye ulayor 786 2007de toplam retim 1,23 milyar litreye ulayor, Her gn yaklak 2,5 milyon ie arap ihra ediliyor, Ekonomiye yllk katk 2,83 milyar ABD Dolar,

Dnyann en byk 6. reticisi, 116 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dnyann en byk 4. ihracats T.C. 07.01.'09 Erzurum Ulusal BABAKANLIK Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Avrupa Birlii tarafndan finanse edilmektedir. Proje T.C. Babakanlk D Ticaret Mstearl tarafndan DI TCARETBu MSTEARLII ynetilmektedir. sunu bir alma toplants esnasnda kullanlm olup, anlan toplantdaki tartmalarn tamamn yanstmyor olabilir. Sunuun ieriinden ad HRACAT GENEL MDRL geen kurumlar sorumlu deildir. 12 Kmelenme Geliim Sreci Yn Yeni Oluan Gelien Olgunlam

Rekabet Gc, Yenilikilik T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 13 Analitik ereve: M. Portern Rekabetilik Elmas Kamu Kurumlar Firma Firma Stratejileri Stratejileri ve ve Rekabet Rekabet Faktr Faktr (girdi) (girdi) Koullar Koullar Talep

Talep Koullar Koullar lgili lgili ve ve Destek Destek Sektrler Sektrler birlii Yaplan Kurumlar T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 14 Elmas Modeli Rekabet Elmas Yatrm ve verimlilii destekleyici koul ve normlar, Ak ve youn yerel rekabet, Giriimcilik Firma

Firma Stratejileri Stratejileri ve ve Rekabet Rekabet nsan Kaynaklar Sermaye Kaynaklar Fiziki Altyap Bilim ve Teknoloji Altyaps dari sistemler (izin ve onaylar) Stratejik bilginin eriilebilirlii Doal kaynaklar T.C. Faktr Faktr (girdi) (girdi) Koullar Koullar Talep

Talep Koullar Koullar lgili lgili ve ve Destek Destek Sektrler Sektrler Yksek beklentili yerel pazar, Yerel pazarn bykl Kresel ynelimlerin ncs yerel talep Yerel tedarikilere ve ilgili sektrlerdeki firmalara eriim zole sektrler yerine i kmelerinin varl BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL 15

Norve Deniz Tamacl Kmelenmesi Gemicilik Gemicilik acentalar acentalarve ve araclar araclar Petrol Petrol irketleri irketleri Armatrler Armatrler Bankaclk Bankaclkve ve Finans FinansSektr Sektr Sabit SabitPlatformlar Platformlar Deniz DenizHukuku

Hukuku Avukatlar Avukatlar Denizcilik Denizcilik Hizmetleri Hizmetleri Yklenici Yklenicive ve Sigorta Sigortairketleri irketleri Deniz Deniz Tamacl Tamacl Denizcilik Denizcilik Yetkilileri Yetkilileri Klas Klas Kurulular Kurulular

Petrol PetrolHatt Hatt Tehizat Tehizat Denizcilik Denizcilik Eitimi Eitimi Tersane Tersane ve ve Tedarikiler Tedarikiler Denizcilik Denizcilik AR&GE AR&GE Denizcilik Denizcilik Danmanlar Danmanlar Tersaneler Tersaneler Balk Balk

Ara Arave veGereleri Gereleri Makina Makina malatlar malatlar Gemi GemiAra-Gere Ara-Gere reticileri reticileri Source: Sven Ullring, presented to M.I.T. Norve, dnya nfusunun sadece % 0.1ine ve dnya ekonomisinin ise %1ine T.C. sahip olmasna ramen, dnya deniz ulamnn %10una hakimdir BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Gndem Kmelenme Yaklam Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi

Projesinin Tantm Strateji Belgesi Kme Analizleri ve Yol Haritalar Bodrum Yat retimi Kmesi Yol Haritas 1 7 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Dayanak Program Trkiye iin Katlm ncesi Mali Yardm Program-2005 ok Yllk Kme Gelitirme Program Yrrlkteki Proje Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Teknik Yardm Projesi Proje Sresi 2 Yl

Balang Tarihi 26 Mart 2007 Biti Tarihi 26 Mart 2009 Taraflar DTM MFB ADA Mhendislik Rol Faydalan c hale Birimi Yklenici 1 8 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII

HRACAT GENEL MDRL Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Bileenler Proje Bileenleri 1.Ulusal Politika iin Temel Kurumlarda Kapasite Gelitirme 1.1 Temel Kurumlarn Analizi Faaliyetler 1.2 Temel Kurumlar iin Eitim Programlar 1.3 DTM iin htiya Analizi ve Strateji Plan 1.4 DTMnin Kurumsal Uyum Stratejisi ve alma Plan 1.5 alma Turlar 2. Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi 2.1 Ulusal Politika iin Kavramsal Rapor Hazrlama

2.2 Ulusal Politika Taslak Dokman 2.3 Ulusal Politika Taslann Paydalarla Paylam 2.4 Ulusal Politika Nihai Rapor Hazrlama 2.5 letiim Stratejisi ve Uygulama (basl materyal+medya+web) 3. Kme Haritalamas ve Stratejik Planlar 3.1 Ulusal Makro Kme Haritas Hazrlama 3.2 Kme nceliklendirme Niteliksel ltlerin Belirlenmesi 3.3. Yerel/Sektrel bazda 20 Kmenin nceliklendirilmesi 3.4. 20 Kme iin Yerel/Sektrel Kme Haritas 3.5 Kme nceliklendirme ve 10 Kme Seimi 3.6 10 Kme iin Stratejik Yol Haritas 1 9 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII

HRACAT GENEL MDRL Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Ana Paydalar Kamu Kurumlar Sanayi ve Ticaret Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Maliye Bakanl Kltr ve Turizm Bakanl DPT Mstearl Hazine Mstearl KOSGEB TBTAK zel Sektr TSAD MSAD TM, hracat Birlikleri TOBB SO TO EBSO niversiteler Ortadou Teknik niversitesi Bilkent niversitesi DER PAYDALAR TEPAV, TTGV, OSD, TAYSAD, TGSD, ETO 2 0

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL KMELENME PROJESNN TEMEL IKTILARI 1- KMELENME STRATEJ BELGES 2- MAKRO KME HARTASI 3- KMELENME YOL HARTALARI VE ANALZLER 2 1 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Gndem Kmelenme Yaklam Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesinin Tantm Strateji Belgesi Kme Analizleri ve Yol Haritalar Bodrum Yat retimi Kmesi Yol Haritas 2 2 T.C. BABAKANLIK

DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenme Politikas Nedir? Kmelenme politikas (KP), yerel kme yaplanmalarn (KY) tevik ederek ekonomik kalknmay destekleyen bir politika yaklamdr. 2 3 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenme Politikas Oluturulmas Sreci Strateji Belgesi Strateji Belgesi Trkiyenin kmelenme stratejisine teknik dzeyde u alardan yaklamaktadr: Trkiyenin kmelenme bakmndan gl ve zayf yanlarnn, Trkiyedeki frsatlarn ve tehditlerin analizinin yaplmas, Stratejik vizyonun belirlenmesi Hedeflerin belirlenmesi 2 4 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL

Analiz Sonular Gl Yanlar Sanayi KOBler zerine ina edilmitir. Doal ylmlar mevcuttur. KOB politika mevcuttur. erevesi ve Daha fazla Ar-Ge yapabilme kaynaklar ve yenilikilik sirklasyonu. alt yaps imkan, bilgi imkanlarnn Kmelenmenin esneklii ve hzla ekonomik ortama uyumu artrmas. deien 2

5 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Analiz Sonular Zayf Yanlar Farkl kurulular ve programlar koordinasyon eksiklii. arasndaki l sac aya (niversite, sanayi, kamu kurumlar) ibirlii modelinin eksik ileyii. Yerel paydalarn kapasitelerinin potansiyellerinin belirsizlii. ve Sert rekabetilik ve gven eksiklii. Kamu ve zel sektrde kmelenmenin bilinirliinin eksik olmas. 2 6 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII

HRACAT GENEL MDRL Kmelenme Politikas VZYON: TRKYEDEK KMELERN DNYADAK EKONOMK ZORLUKLARLA MCADELE EDECEK GC KAZANMASI, LETMELER VE KURUMLAR ARASI BRLNN ARTMASIYLA KMELERN YEREL ZENGNLN ODAI HALNE GELMES VE, BLGESEL YENLKLK VE REKABET EDEBLRLK N A YAPILANMANIN OLUTURULMASI OLARAK BELRLENMTR. 2 7 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenme Politikasnn Hedefleri Kmelenmenin Ynetsel erevesi Kmelenme ve Rekabet Edebilirlik Kmelenme ve Yenilikilik

Kmelenme ve Uluslararaslatrma 2 8 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenmenin Ynetsel erevesi Kmelenme politikasnn zmesi gereken ana sorunlardan birisi Ynetiim dir: Kme liderinin ve kme ynetiim yapsnn tanmlanmasn, Yatay ve dikey koordinasyonunu (yatay : merkezi ya da yerel kurulular aras, dikey: merkezi ve yerel kurulular aras), Kmelenme politikasndaki ve kmelenme srelerindeki kamu-zel sektr ilikilerini Mali Dzenlemeleri: mevcut finansman aralarnn koordinasyonunu Kmeye zg faaliyetlere tahsis edilmi olan bir bte yapsnn oluturulmasn Mevcut Programlarn ve Aralarn Koordinasyonunu Yeni Aralar ifade etmektedir. 2 9 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII

HRACAT GENEL MDRL Kmelenme ve Rekabet Edebilirlik Kmelenme balamnda Rekabet Edebilirlik: letmelerin rekabet avantajn (kresel rekabet bak as ve yenilikilik kapasitesi) Blgenin kmelenme kapasitesini gelitirme iin uygun ortamn yaratlmas ve korunmasn (yasal ereve, hizmetler ve paydalar arasndaki sinerji) ifade etmektedir. 3 0 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenme ve Yenilikilik Kmelenme iin yenilikilik: Kmelenmenin srdrebilirlii salamasn teminen sanayi

ve niversiteler aras ibirliklerinin kurularak bilgi aknn glendirilmesi ve bu tr bir ibirlii iin gerekli mali kaynaklarn kullanlabilir hale getirilmesini, Ar-Genin ve kmelenme alannda bilinirliin artrlmas iin yatrm ortamnn iyiletirilmesi ve yereldeki paydalarn kamu-zel sektr ibirliine scak bakmalarn ifade etmektedir. 3 1 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmelenme ve Uluslararaslatrma Kmelenme balamnda Uluslararaslatrma: Dorudan ihracat artndan, uluslararas stratejik ittifaklar, ihracat iin yeni rnleri retmek ve nitelendirmeye kadar uzanan nemli ve zorlu alanlarda kmelere destek olunmasn,

KOB oyuncularnn pazarlama becerilerinin artrlmas, uluslararas pazarlara giri iin ortak strateji gelitirilmesi, uluslararas standardizasyon konusundaki bilinliliin artrlmasn ifade etmektedir. 3 2 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Gndem Kmelenme Yaklam Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesinin Tantm Strateji Belgesi Kme Analizleri ve Yol Haritalar Bodrum Yat retimi Kmesi Yol Haritas 3 3 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII

HRACAT GENEL MDRL KME HARTALANDIRMA ve ANALZ Yol Haritalar BROP Analizleri 3 4 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Ankara Yazlm Ankara Makine Marmara Otomotiv Eskiehir, Bilecik, Ktahya Seramik Konya Otomotiv Yan Sanayi Denizli, Uak Ev Tekstili Mula Yat retimi Mersin lenmi Gda zmir Organik Gda Manisa Elektrik-Elektronik rnleri 3 5

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Samsun D Ticaret lemleri orum Makine Yozgat Mobilya Kayseri Mobilya Sivas Doal Talar Malatya Kays Kahramanmara Tekstil Gaziantep Makine Hals Trabzon Aa lemecilii Erzurum-Kars K Turizmi Mardin Turizm 3 6 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Gndem Kmelenme Yaklam Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesinin Tantm Strateji Belgesi Kme Analizleri ve Yol Haritalar Bodrum Yat malat Kmesi Yol Haritas

3 7 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum Yat malat Kmesi 3 8 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum Yat malat Kmesi Rekabet Elmas 3 9 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum Yat malat Kmesi Analizi 4 0

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum Yat malat Kmesi Vizyon Akdeniz yat imalat ve deniz turizminde cazibe merkezi olmak Strateji stn nitelikli mteri ihtiyacna gore dzenlenmi yat, yat hizmetleri ve turistik teknelerde Akdenizde lider olmak 4 1 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Kmenin Ana Baar Unsurlar Uygun ve Tersane Ortam Dnya Klasmannda Denizcilik Altyaps Bodrumda Yetimi Yetenekli Zanaatkar ve Tekniker (Orta Seviye) Havuzuna Eriim Bodrum Kmesinin Mkemmel Bir Tersane nne Sahip Olmas Ky eridinin evre Asndan Korunmas Etkili Kme Liderlii ve Ynetim 4

2 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Bodrum Yat malat Kmesi Kme Ynetiimi 4 3 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL Ulusal Kmelenme Politikasnn Gelitirilmesi Projesi Teekkrler Bodrum 23 Haziran 2009 4 4 T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACAT GENEL MDRL

Recently Viewed Presentations

 • Case 1:

  Case 1:

  Diagnosed opioid neurotoxicity Morphine metabolites accumulate in CKD Need to distinguish from uremic encephalopathy from underdialysis Myoclonus in both Asterixis in both Somnolence in both Hallucinations in both Opioid Neurotoxicity Myoclonus-uncontrollable twitching and jerking of muscles or muscle groups, usually...
 • Theme 3 C The relationship between religion and society

  Theme 3 C The relationship between religion and society

  Gospels - women funded the 12 - Joanna and Susanna. Did women and men go out in pairs to spread the message? Otherwise how would the men baptise and bless the women? Arguments against. Junia altered to Junias. Jesus -...
 • Requirements and Specifications Software Testing and Verification Lecture

  Requirements and Specifications Software Testing and Verification Lecture

  Requirements and Specifications Software Testing and Verification Lecture 3 Prepared by Stephen M. Thebaut, Ph.D. University of Florida What are Requirements and Specifications?
 • Curriculum: Easy As ABC, 123

  Curriculum: Easy As ABC, 123

  Program Requirements Curriculum: Easy as ABC, 123. Maryland State Department of Education. ... Preschool math is hands-on activities, not sitting at desks with worksheets or memorizing. ... bank, restaurants, fire station, etc.) as well as the stores in the area...
 • 13.5 Cycling of Matter KEY CONCEPT Matter cycles

  13.5 Cycling of Matter KEY CONCEPT Matter cycles

  KEY CONCEPT Matter cycles in and out of an ecosystem. Elements essential for life also cycle through ecosystems. A biogeochemical cycle is the movement of a particular chemical through the biological and geological parts of an ecosystem.
 • A High Accuracy Three-Dimensional Coordinate Digitizing ...

  A High Accuracy Three-Dimensional Coordinate Digitizing ...

  This is a model using a 20 thousands inch sac. Which is shown in blue. We also looked at 15 and 25 thousandths of an inch sac thicknesses. We also studied the tapering of the pump case. This top figure...
 • Client Data Management System (CDMS) Rick Scott Governor

  Client Data Management System (CDMS) Rick Scott Governor

  Contracted persons and entities shall meet the minimum hardware and software technical requirements established by the agency for the use of such systems . Computer Requirements. 3/4/2016. Harmony Certified System Requirements: Operating System:
 • Wilson Reading System - Plain Local Schools

  Wilson Reading System - Plain Local Schools

  Duck Muck Sock Luck Lick Tick Tock Part 8 Written Work Dictation: sounds, words, sentences Part 9 Controlled Passage Reading Part 10 Listening Comprehension dex nonsense word fap nonsense word wog nonsense word lub nonsense word tup nonsense word zib...