RENESANS - Uniwersytet Śląski

RENESANS - Uniwersytet Śląski

RENESANS Wynalazek druku 1450 r. Jan Gutenberg Upadek imperium wschodniorzymskiego 29 maj 1453 r. zajcie Konstantynopola Wielkie odkrycia geograficzne 1488 r. opynicie Przyldka Dobrej Nadziei (Bartolomeu

Dias) 12.10.1492 r. odkrycie Ameryki (Krzysztof Kolumb) 1498 r. podr do Indii (Vasco da Gama) 1519 1522 r. pierwsza podr dookoa wiata (Magellan) Reformacja 31.10.1517 r. 95 tez na drzwiach kocioa w Wittenberdze (Marcin Luter)

Najwaniejsze wydarzenia Filozofia renesansu redniowieczne Memento Mori Teocentryzm (Bg orodkiem myli), ycie przysze najwaniejsz wartoci. Kontemplacja biblijnych wartoci powicenia i pokory. Idea ubstwa i skromnoci, asceza. Augustynizm (w. Augustyn).

Tomizm (w. Tomasz z Akwinu). renesansowe Carpe Diem Antropocentryzm (czowiek orodkiem myli), ycie ziemskie w centrum Interpretacja rzymskich i klasycznych zainteresowania. tekstw, nacisk na sztuk i zmysy.

Idea pienidza. Humanizm renesansowy. Filozofia renesansu Humanizm renesansowy czowiek najwysz wartoci, oywi studia klasycznej aciny i greki, sztuki wyzwolone powinny by uprawiane niezalenie od stanu majtkowego,

wzorzec czowieka renesansu. Portret maonkw Arnolfinich, Jan van Eyck Humanizm renesansowy Francesco Petrarca Renesansowy poeta pochodzcy z Italii Canzoniere - tom z utworami napisanymi po wosku (m. in. "Sonety do Laury")

Thomas More krytykowa rozrzutno, arogancj i brutalno krlw, rdem ludzkich nieszcz czsto bywa wasno prywatna, autor dziea Utopia. Humanizm renesansowy Erazm z Rotterdamu krytykowa przywary spoeczne, takie jak przekupstwo,

hipokryzja, rozwize obyczaje kleru, najsawniejsza jego rozprawa Pochwaa gupoty jest satyr na wczesne spoeczestwo, namawia, aby Pismo wite byo czytane przez osoby wieckie w jzyku narodowym. Humanizm renesansowy Giovanni Pico della Mirandola

O godnoci czowieka manifest humanizmu Pojcie osobowoci Kady jest kowalem swojego losu Humanizm renesansowy Leonardo da Vinci Czowiek renesansu

Czowiek renesansu Mona Lisa (Gioconda), Leonardo da Vinci Ostatnia Wieczerza, Leonardo da Vinci Czowiek renesansu Czowiek witruwiaski, Leonardo da Vinci

Czowiek renesansu Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci Czowiek renesansu Czowiek renesansu Czowiek renesansu

Muzyka renesansu Muzyka renesansu Muzyka renesansu Muzyka renesansu Muzyka renesansu

Muzyka renesansu Muzyka renesansu Kleszczmy rkoma M. Gomka wyk. Zesp Kameralny Tohu Wawohu Je layme bien Orlando di Lasso wyk. Zesp Kameralny Ad Libitum

Pater Noster wyk. Chr Instytutu Muzyki U Muzyka renesansu Muzyka renesansu Przewaga jednogosowoci monodia. piew a cappella. Tekst w jzyku aciskim. Surowo i ascetyzm chorau gregoriaskiego,

silne powizanie z religi. Chr mski. piew ametryczny, melizmatyczny. Chora gregoriaski, ballada, rondeau, virelai, chanson (trubadurzy i truwerzy). Renesans Muzyka wielogosowa polifonia, homofonia. Formy wokalne a cappella,

formy instrumentalne pisane na lutnie i organy. Teksty w jzyku narodowym. Formy oparte na melodiach wieckich. Chr mieszany. piew metryczny, brak melizmatyki. Gwne gatunki muzyki religijnej: msza, oficjum, motet. Formy muzyki wieckiej: chanson, madryga , frottolla, balletto, villanella, canzonetta.

Muzyka renesansu Muzyka renesansu Przedstawiciele na wiecie Johannes Ockeghem Giovanni Pierluigi da Palestrina Josquin Des Prez

Orlando di Lasso Przedstawiciele w Polsce Mikoaj Gomka Mikoaj z Krakowa Wacaw z Szamotu Mikoaj Zieleski Marcin Leopolita

Mikoaj z Radomia Muzyka renesansu Sztuki plastyczne Filippo Brunelleschi - zasady perspektywy linearnej Masaccio Lorenzo Ghiberti

Michelangelo Buonarroti Rafael Santi Sandro Botticelli wita Trjca, Masaccio Sztuki plastyczne Filippo Brunelleschi

Kopua katedry Santa Maria del Fiore we Florencji Sztuki plastyczne Masaccio Wygnanie z raju | Grosz czynszowy, Masaccio Sztuki plastyczne

Lorenzo Ghiberti Projekt i wykonanie brzowych drzwi (pnocnych) do baptysterium przy florenckim kociele S. Maria del Fiore Sztuki plastyczne Michelangelo Buonarroti

Sd ostateczny, Michelangelo Buonarroti Sztuki plastyczne Michelangelo Buonarroti Piet watykaska, Michelangelo Buonarroti Sztuki plastyczne

Rafael Santi Madonna Sykstyska, Rafael Santi Sztuki plastyczne Rafael Santi Szkoa Ateska, Rafael Santi

Sandro Botticelli Narodziny Wenus, Sandro Botticelli Sztuki plastyczne Literatura renesansowa - charakterystyczne cechy i gwne tematy literatury renesansowej:

Renesans redniowiecze Mio dworna, platoniczna Wyprawy krucjaty, wojny religijne w imi wiary i Boga Rycerz Anonimowo twrcw Czowiek podporzdkowany Bogu Powaga i myl o mierci, zbawieniu, piekle, niebie ywoty witych np. Zota legenda Jakuba Voraginea

Mio zmysowa, pena erotyzmu Wyprawy zamorskie podre, odkrycia geograficzne, w celach zysku i podboju nowych ziem Zdobywca Kult sawy, kariery wszelkich indywidualnoci Czowiek w centrum jako podmiot myli, dziaa, bohater literatury

miech towarzyszy ludzkiemu yciu i chci wyzyskania jego darw ywoty artystw np. ywoty najsynniejszych malarzy, rzebiarzy i artystw Giorgia Vasari Literatura renesansowa Literatura renesansowej Europy Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel Michel Montaigne: Prby Francesco Petrarca: Sonety do Laury

Ludovico Ariosto: Orland szalony Torquato Tasso: Jerozolima wyzwolona Niccolo Machiavelli: Ksi Giovanni Boccaccio: Dekameron Dante Alighieri: Boska komedia William Shakespeare: Makbet, Hamlet, Romeo i Julia Literatura renesansowa

Pisarze renesansowi w Polsce Andrzej Frycz-Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej Szymon Szymonowic: ecy Mikoaj Sp-Szarzyski zbir sonetw: Rytmy albo wierszepoczciwego polskie Mikoaj Rej: ywot czowieka

Piotr Skarga Kazania sejmowe Jan Kochanowski: Odprawa posw greckich, Fraszki, Treny, Pieni, Psalmy Literatura Renesansowa

Recently Viewed Presentations

 • Voicing & Phonation - University of Florida

  Voicing & Phonation - University of Florida

  Creaky Voice - One end of vocal folds is closed completely, while a small opening in the front is opened; it vibrates slowly and produces a low frequency sound Slow, irregular vibration IPA diacritic = [~] under the symbol Also...
 • Writing Instructional Outcomes - Amarillo College

  Writing Instructional Outcomes - Amarillo College

  From . SACSCOC . Handbook for Institutions Seeking . Reaffirmation . CS 3.5 - The institution identifiescollege-levelgeneral education competencies and the extent to which graduates have attained them (college-level competencies)
 • The Effect Disgust on Moral Behavior - Hanover College

  The Effect Disgust on Moral Behavior - Hanover College

  Moral dumbfounding "Stubborn and puzzled maintenance a judgment without supporting ideas" (Haidt, Bjorklund, & Murphy, 2000). Moral Foundations Theory . Our focus: sanctity and degradation . NOTES: example of brother and sister having sex (haidt's example) associate judgement that you...
 • Metadata: Automated generation and use

  Metadata: Automated generation and use

  Metadata: Automated generation CS 431 - March 16, 2005 Carl Lagoze - Cornell University Acknowledgement Liz Liddy (Syracuse) Judith Klavans (U. Maryland) IVia Project What we've established so far In some cases metadata is important Non-textual objects, especially data Not...
 • Anatomy of The Muscular System

  Anatomy of The Muscular System

  Parallel Muscle. Muscle fibers arranged parallel to the long axis of the muscle. EX: most of the skeletal muscles, like biceps. When parallel muscle contracts, it gets shorter in length and larger in diameter
 • Introduction - Grotto Networking

  Introduction - Grotto Networking

  Ethernet, SONET/SDH, G.709. All offer a number of different sized links. How can we model for optimization? Variables. Let ??? be the number of "modules" of type k used on link e. Cost objective function. ... Introduction Last modified by:
 • Change in Two-wave Studies - David A. Kenny

  Change in Two-wave Studies - David A. Kenny

  Raykov Method Raykov, T. (1992). Structural models for studying correlates and predictors of change. Australian Journal of Psychology, 44, 101-112. Two Latent Variables Baseline: Waves one and two measures load on this latent variable. Change: Only wave two measures load...
 • Q1b: Narrative Theory - WordPress.com

  Q1b: Narrative Theory - WordPress.com

  Films such as Star Wars fit Propp's model precisely, but a . significant number of more recent films such as Pulp Fiction do not. The model is useful, however as it highlights the similarities between seemingly quite different stories. ......