Πυξίδα του Μεταφραστή Τεχνικών Κειμένων: Ειδικά Πεδία της ...

Πυξίδα του Μεταφραστή Τεχνικών Κειμένων: Ειδικά Πεδία της ...

7 . . 06, Ba ... Sc , ... Msc ( ) , , , sc ( - ) , , , , , , , . , ( 1998: 15-8). . H . , , , . : i) . ii) ( 2002: 495-506). , , . 1984 (1984: 30-2)

: 1) , . 2) . 3) . 4) , . 5) 2 , , . 1) Andr Martinet (1980), lments de linguistique gnrale, Paris, Librairie Armand Colin. 2) (1987), , , . 1) Ferdinand de Saussure (1916), Cours de linguistique gnrale, 5em dition, Paris-Lausanne, Payot. 2) . (1979), , , . 1) Noam Chomsky (1957), Syntactic structures, Hague, Mouton. 2) (1991), , , .

1) John Lyons (1981), Language and linguistics. An Introduction, Cambridge, University of Cambridge. 3 2) -, , (2003), , , . . . . . -.

. -. , . , 1989 . , moto-teleterm , 4 , .

1) Herbert Taub-Donald L. Schilling, (1986), Principles of Communication Systems, Singapore, McGrawHill Book Company. 2) Herbert Taub-Donald L. Schilling, . - . (2005), , , . 1) John D. Kraus, (1988), Antennas, Singapore, McGraw-Hill Book Company. 2) John D. Kraus, . (1998), , : . 1) Maral Gerard-Bousquet Michel, (2009), Satellite Communications Systems, Systems, Techniques and Technology, England, John Wiley and Sons LTD. 2) Maral Gerard-Bousquet Michel, . .- . (2013), . , , : . 1) Govind P. Agrawal, (1997), Fiber-Optic Communications Systems, England, John Wiley and Sons LTD. 2) . (2001), , : 5 . , . . , , , Walter Benjamin (1923-The task of the translator). , , , .

Roman Jakobson, , , , ( ). George Mounin (1963, 2002), . , , . , , , . , : , , , , , (Mounin, 2002: 272). Jean Paul Vinay Jean Darbelnet (1958: 46-54). 7 - -: ) ) ) ) ) ) ) . , . 6 Edmond Cary (1963). , , , ,

. , , tienne Dolet, Edmond Cary , , , . Eugene Nida, Edmond Cary, , , . , - -, . . . . (Nida 1964: 159) , Henri Meschonnic (1970: 12-31). , , . . . . 7

, Jean Ren Ladmiral (1979). . , . , . , Jean Ren Ladmiral : , , , , , . , . . . Antoine Berman (1985: 35-41). . , , , . , , , , , , , 8 . .

Pierre Lerat (1995: 102-5). , , , (terminologie des langues spcialises). , , (collocation), , : (pragmatique), (syntaxique), (smantique). , Lerat (1995: 105) (adquation communicative), (combinaison syntagmatique) (connectabilit conceptuelle). , (bases des donnes terminologiques plus linguistiques). , , . , . , . , , , . , , . : !. , . 9 B Dirk Delabastita (1989: 193-218), , Heinrich Lausberg (1973, 1998) . , .

: ) Repetitio: , . ) Adiectio: . ) Detractio: , . ) Transmutatio: , . ) Substitutio: 10 . , . detractio, . () deletio (). , () non-translation : i) - , ii) (.. , - - ), iii) , iv) - , v) ( 2007:11 36).

. -. , , . , , . , . , . , , . , . 1)Changements smantiquesp.132, l.19 1) .129, .36 2)--morphologiques et syntaxiques p.132, l.7 2)-- .129, .24 (les transformations syntaxiques et morphologiquesp.132, l.7) 1)Transmutatio 2)Repetitio

( .129, .24) 1) , . 2) . , , transformation changement. 12 repetitio ) ) . transmutatio non-translation ) ) , , 13 ) . (. 2007 2014) Repetitio Transmutatio

116 356 353 684 212 957 314 90 49 2 0 1 6 462 3184 380 90 87 40 12 291 4084

78% 9% 2% 2% 1% 0% 7% 100% 263 37 31 4 0 0 26 361 Satellite communications systems Cours de linguistique gnrale lments de linguistique gnrale 565 85 0 15 19 0 3 687

Fiber-optic communications Syntactic structures 2042 168 10 66 21 11 256 2574 Antennas Repetitio Transmutatio Non-translation Adiectio Detractio Deletio Substitutio Principles of Communication Systems Introduction to theoretical linguistics 303 871 984

2868 14 11% 32% ( 2007 2008) , , , . . . . 12 (6 6 , 7 ). , , 3 (1, 2 4). ( . 2014) , , . , ( 1998: 14). , , , . 15 . (102) Kline ( 1998: 79) 100 . , ,

, . , , 15 - . ( 1998: 58, 79). , , , , , . 51 ( 51 ). 26 20-25 , 10 25-35 15 35 4 47 . . , 7 , 7 , 12 , . 51 . 8 , 2 8 (freelancer). 51 , , 42 16 21 (, , , , ..).

- 1 Mais quest-ce que la langue? Pour nous elle ne se confond pas avec le langage; elle nest quune partie dtermine, essentielle, il est vrai. Cest la fois un produit social de la facult du langage et un ensemble de conventions ncessaires; adoptes par le corps social pour permettre lexercice de cette facult chez les individus. (Ferdinand de Saussure (1979). Cours de linguistique gnrale, dition critique prpare par Tullio de Mauro, Paris, Editions Payothque, p.25)

) ) la langue le langage; ) 17 - 1 . , 56.9%, 41.2%, 2%. . 87.5%, 12.5%. . Larousse, langage (.. ) . , langue, , . 18

- 2 Les exclamations trs voisines des onomatopes, donnent lieu des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thse. (F.de Saussure (1979). Cours de linguistique gnrale, dition critique prpare par Tullio de Mauro, Paris, Editions Payothque, p.102) ) . (F. de Saussure, , - : . . , (1979), , .102 ) ) . ( - , Librairie Kauffmann, , 2004) , "lexclamation"lexclamation"lexclamation", ;

) ) 19 - 2 exclamation , . : , , .. . Larousse interjection . . 20 - 3 On a souvent considr les processus de renouvellement des moyens linguistiques comme se plaant en marge du

fonctionnement normal de la langue. On a mme voulu y voir les manifestations dun langage affectif distinct du langage grammatical. (. artinet (1991). Elments de linguistique gnrale ,Troisime dition Editions Armand Colin, 1991, p. 193) Dfinition du terme "lexclamation"le langage affectif"lexclamation" : "On appelle langage affectif ou expressif celui qui traduit lintrt personnel que nous prenons nos paroles par une manifestation naturelle et spontane des formes subjectives de la pense . J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J-B Marcellesi ; J-P. Mvel, Dictionnaire de linguistique, Editions Larousse, 2002, p.20 . . (. artinet (1991), , : . . , , , 19973 , .217) ,

"lexclamation"le langage affectif"lexclamation" ; ) ) ) 21 3 langage affectif ( ), , . 31.4%, 7.8% 60.8%. 60% 20% . Larousse langage affectif . ( . Lyons, 1977) 22 .

. 23 - . . , (.. , / / ...). , , , ,

. 24 1 , . (1998). , : . Berman, Antoine (1999, 1985), La traduction et la lettre ou L'auberge du lointain, Paris: ditions du Seuil. Cary, Edmond (1963), Les grands traducteurs franais: Etienne Dolet, Amyot, Mme Dacier, Houdar de la Motte et les traducteurs d'Homre, Galland et les traducteurs des Mille et une nuits, Grard de Nerval, Valery Larbaud, Genve: Georg. Cary, Edmond (1985), Comment faut-il traduire?, Lille: Presses universitaires de Lille. Crystal, D. (20086) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford: Blackwell Publishing. Delabastita, D. (1989), Translation and mass communication: Film and T.V. translation as evidence of cultural dynamics, Babel, vol.35:4, pp.193-218. Ladmiral, Jean Rene (1979), Traduire: thormes pour la traduction, Paris: Payot. Lausberg, Heinrich (1998), A Handbook of Literary Rhetoric, Leiden Boston Kln: E. J. Brill. Lerat, Pierre (1995), Les langues spcialises, Paris: Presses universitaires de France. Meschonnic, Henri (1970), Pour la potique, Paris: Gallimard. , . (20052), , : . Nida, Eugene Albert (1964), Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating, Leiden: E. J. Brill. , . , 22 ( 22) (.495-506). : ... 2002

, . (1984). . 1 . : University Studio Press. 25 2 o , . (2000). , : . o , . (2007). (<>). . http://invenio.lib.auth.gr/record/100715/files/gri-2008-1031.pdf o , . (2014). , , : . ( : . : , , : , , /, , : , , ) http://www.didaktorika.gr/eadd/

, . http://users. uoi.gr/gjxydo/lexicon/glossary.html , www.greek-language.gr/ Random House Websters Unabridged Dictionary 1998 Random House WordReference.com Online Language Dictionaries http://www.wordreference.com/ 26 !

Recently Viewed Presentations

 • Ruby on Rails Short Course: Just Enough Ruby

  Ruby on Rails Short Course: Just Enough Ruby

  A - higher-order function - accept function as arg, return function as val. B - closure - a function that can be passed like an object, carries all variable values that were in scope when the function was created. C...
 • Identity and Belonging - WUR

  Identity and Belonging - WUR

  always the same - to have convincing effect) Jules de La Mesnardière (1640) - Poétique - characters in a play should be typified according to their function in the plot and matching ethnic and social attributes (Germans are proverbially dull...
 • Virginia Opioid Addiction ECHO* Clinic

  Virginia Opioid Addiction ECHO* Clinic

  Monthly 2 hours tele-ECHO Clinics. Every tele-ECHO clinic includes 2 case presentations and a didactic presentation. Didactic presentations are developed and delivered by inter-professional experts in Sickle Cell Disease care and management
 • SAT and Model Checking - University of Toronto

  SAT and Model Checking - University of Toronto

  Original clauses Derived clauses Null clause "Exploiting SAT Solvers in Unbounded Model Checking" by K. McMillan, tutorial presented at CAV'03 "Tuning SAT-checkers for Bounded Model Checking" and "Heuristics for Efficient SAT solving" by O. Strichman Slides originally prepared for 2108...
 • 幻灯片 1 - down.pptok.com

  幻灯片 1 - down.pptok.com

  Top 5粉丝 :峰峰你最近的感情方面怎么样?喋喋 :你怎么问这种问题,你确定你是粉丝吗?!(伐开心)喋喋 :今天是我爸生日,我刚还给他打电话了(突然转移话题)粉丝纷纷祝喋喋爸生日快乐。
 • 2012-2013 (PLANNING)PLANNING)) ..  video games!  Video G)ames 2

  2012-2013 (PLANNING)PLANNING)) .. video games! Video G)ames 2

  Knowledge representation, First-order logic, Classical planning, Planning with preferences, … Belief-Desire-Intention architecture, Agent-based programming, … Probabilistic reasoning, Bayesian networks, Utility theory, Markov Decision Processes, …
 • Chapter 30 { Inductance 2012 Pearson Education, Inc.

  Chapter 30 { Inductance 2012 Pearson Education, Inc.

  A steady current flows through an inductor. If the current is doubled while the inductance remains constant, the amount of energy stored in the inductor Q30.3 A. decreases. B. increases by a factor of 2. C. increases by a factor...
 • Research Output Repositories - ROMOR

  Research Output Repositories - ROMOR

  Research Output Repositories. Tomasz Miksa, TU Wien. Project number: 573700-EPP-1-2016-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP. This project has . been co-funded . with support from the European Commission.