Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen

Medarbetarunderskning 2010 Resultat Sittning 1 : Look-Think Space Systems Division Planning Managers training Presentation/Education TNS SIFO Solna: September 3 Kiruna: September 6 Workshops Delivery results: September 7 All employees have seen results: October 15 Action Plans deadline: November 30 Follow up on action plan: Ongoing (more information will be sent out) How to read the results Model for change Problem solution wheel Sittning 1 1. Look 2. Think Bring all the facts on the table 4. Act Actions Responsibility When? List all the

reasons 3. Choose List all possible solutions and choose the best Sittning 2 SSC Group Space Systems Antal deltagare :48 Positiva Sverige 4-5 resultat (MCK) Individ Total Ext. bench* Kompetens 62% 62% 66% 67% Motivation 58% 61% 64% 60% Ansvar & Initiativ 78%

78% 74% 68% Befogenheter 83% 78% 69% 61% Samarbete 54% 63% 66% 68% Organisatorisk effektivitet 46% 54% 57% 59% Lrande 47% 50% 54% 56% Frnyelseklimat 44%

47% 48% 48% 591 619 623 609 Engagemang i fretaget 29% 53% 61% 67% Ml 38% 56% 58% 64% Ledarskap 60% 67% 68% Organisation VOICE INDEX 0 10

20 30 % av lmnade svar 40 50 60 70 80 90 10 0 1) Ext.bench. Processindustri 2010 4 Space Systems - Sammanfattning STYRKOR SVAGHETER Ansvar Befogenheter Ml Engagemang i fretaget SSC Group Kompetens Space Systems Positiva 4-5

Total Ext. bench* 90% 90% 85% Jag har den kompetens/ yrkeskunskap jag behver fr att utfra mina arbetsuppgifter 90% 90% 85% Affrskompetens 50% 51% 71% Jag vet vad som krvs fr att Rymdbolaget ska bli framgngsrikt 50% 51% 71% Kundkompetens 43% 57% 45% Jag har god kunskap om hur njda vra externa kunder r 63%

66% 52% 47% 61% 10% 39% 59% 15% 27% 37% Yrkeskompetens I min division/stabsfunktion pratar vi ofta om de externa kundernas krav och frvntningar p oss I min division/stabsfunktion anvnder vi oss av synpunkter frn externa kunder fr att frbttra vra produkter/tjnster Jag r vl insatt i hur de externa kunderna bedmer oss i jmfrelse med vra konkurrenter 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90

38% Ej svar 0% 0% 17% 23% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 6 Space Systems KOMPETENS Yrkeskompetens : Affrskompetens : Kundkompetens : Kom fram : Vi saknar kundfokus Anpassar oss inte till kundens behov Otydligt vem som r kund -> vilken marknad siktar vi mot ? (vision och ml) OK 20% smre n bench, men 5% bttre n SSC Sverige Inte bra

SSC Group Motivation Space Systems Hg 4-5 Arbetstillfredsstllelse Lg 1-3 Hg 4-5 Frustrerade Motiverade 23% 58% Total 13% 16% Engageman g Total Ext.1) bench Lg 1-3 Njda 4% Total 9% 60% 64% Utanfrstende 15% Ext.1) bench

Total Ext.1) bench 12% Ext.1) bench 15% 11% Resultat Sverige (MCK) : Motiverade 61%; Njda 15%; Frustrerade 15%; Utanfrstende 10 % Ej svar: 0% 1) Ext.bench. Processindustri 2010 8 Space Systems MOTIVATION Bra resultat : 80 % engagerade! (76% SSC Sverige totalt) Jobba med de frustrerade (23%) stor potential! SSC Group Ansvar och initiativ Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ansvar och initiativ 78% 74% 68%

Mina arbetskamrater tar ansvar nr problem uppstr i arbetet 85% 78% 69% 0% Mina arbetskamrater tar ofta egna initiativ 70% 70% 67% 2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 Ej svar 10 0 Positiva Neutrala Negativa

5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 10 Space Systems ANSVAR OCH INITIATIV Mycket bra resultat ! Bra, viktigt och unikt jobb Vi har en bra historia tillsammans Sammansvetsade Committed till arbetet, men inte till bolaget Men : Kan vara riskabelt nr personalens mlbild inte r klar! Hur bibehller vi detta bra resultat? SSC Group Befogenheter Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Befogenheter 83% 69% 61% Jag har stor frihet att vidta tgrder vid problem utan att g till min chef och frga 83%

72% 67% 2% Jag kan fatta egna beslut i arbetet 83% 67% 56% 0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 Ej svar 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1)

Ext.bench. Processindustri 2010 12 Space Systems BEFOGENHETER Mycket bra resultat ! Undantag : SDS avdelningen SSC Group Samarbete Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* 54% 66% 68% ... inom din egen arbetsgrupp 79% 87% 85% 0% ... p din arbetsplats i vrigt 69% 76% 68% 0% ... mellan olika divisioner/stabsfunktioner inom Rymdbolaget i allmnhet 15%

34% 50% 0% Samarbete Ej svar Hur tycker du att samarbetet fungerar? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 14 Space Systems SAMARBETE

Bra resultat lokalt i divisionen! Mellan divisionerna : katastrofalt! (ett bolag!) Beslut : att skicka upp detta resultat till fretagsledningen Aktivt val att inte arbeta p detta omrde pga frsljningen av SSD. SSC Group Organisatorisk effektivitet Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* 46% 57% 59% ... har vi tydliga roller/ ansvarsomrden 52% 65% ... r vi organiserade p ett stt som skapar effektivitet i arbetet 32% 49% 55% 2% ... frdelas arbetet s att vr kompetens anvnds p bsta stt 41% 52% 51%

4% ... har vi effektiva arbetsprocesser/arbetsstt 21% 44% ... fattar vi snabba beslut nr det r ndvndigt 74% 75% 73% 2% ... sker saker snabbt efter att beslut har fattats 63% 59% 56% 4% Organisatorisk effektivitet Ej svar P min division/stabsfunktion ... 0 10 20 30 40 50 60 70

80 % av lmnade svar 90 2% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 16 Space Systems ORGANISATORISK EFFEKTIVITET Styrka : Fattar beslut snabbt -> utfr dem snabbt Men r det de rtta besluten? Svaghet : Ineffektiva organisatoriskt Flyttar resurser fram och tillbaka Ibland sitter vissa fr lnge (?) p samma projekt/plats Ineffektiva arbetsstt SSC Group Antal svar : 48 Effektivitetshinder Space Systems Upplever du att det finns ngra betydande effektivitetshinder p din division/stabsfunktion, och i s fall vilka? (q. 20) Otydliga riktlinjer Dliga arbetsrutiner Tid lggs p ondiga arbetsuppgifter Fr hg arbetsbelastning Brist p tydlighet i vem som skall gra vad Brist p rtt kompetens Beslut tas inte tillrckligt snabbt Annat, skriv

Saker blir inte tgrdade i tid Datasystemet Toppstyrning Brist p information som jag behver fr att utfra mitt arbete 4 Detaljstyrning 4 Folk tnker bara p sitt 4 Fr hg personalomsttning 2 Stelbenta regler 2 Byrkrati 2 Nej, jag upplever inga betydande effektivitetshinder 0 Alltfr mycket information 0 10 43 33 28 26 26 22 15 11 9 9 9 9 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

18 Space Systems EFFEKTIVITETSHINDER Kommentarer till Annat, skriv Question 20. Do you feel there are any significant barriers to efficiency in your Division/Staff Function, and if so, what are they? frustrating upper management - gap between what managers sell and what engineers can do - lack of experienced ressources Ingenting av friskt vgat hlften vunnet finns i organisationen eller ngonstans inom koncernen. Torrt p ftterna, hitta tckning om ngot gr snatt, skylla p andra r paradgrenarna. Trd fram och vga. Det kan g t skogen men hellre det n att d sotdden. Svensk rymdpolitik och brist p kunskap om rymdsystem hos en alltfr stor del inom fretagsledningen. Oskerhet om framtiden Space Systems EFFEKTIVITETSHINDER 1. 2. 3. 4. Riktlinjer-Ml Arbetsrutiner Ondigt arbetsuppgifter Hg arbetsbelastning Action: - Frga medarbetare : Vilka, varfr ondiga arbetsuppgifter ? SSC Group Lrande Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar

Lrande 47% 54% 56% ... r det ltt att hitta den information jag behver i arbetet 46% 52% 55% 0% ... delar vi regelbundet kunskaper och erfarenheter med varandra 49% 56% 56% 2% P min division/stabsfunktion... 0 10 20 30 40 50 60 70 80

% av lmnade svar 90 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 21 SSC Group Frnyelseklimat Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Frnyelseklimat 44% 48% 48% ... fr nya ider starkt std och uppmuntran 45% 54% 52% 2% ... prvar vi ofta nya metoder och tankestt

43% 42% 44% 2% P min division/stabsfunktion... 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 22 Space Systems LRANDE

Saknas : Utbyte av kunskap p divisionen -> Teknik och kunskapsseminarium terinfras p SSD ? FRNYELSEKLIMAT Lite lgre n vriga, men vi borde vara bttre n de andra divisionerna. Eventuell orsak : Medelldern p divisionen r hg -> motstndare till frnyelse ? SSC Group Engagemang i fretaget Space Systems Positiva Resultat 4-5 Sverige (MCK) Total Ext. bench* 61% 67% 65% 71% 71% Engagemang i fretaget 29% Tro p fretaget 38% Jag r stolt ver att arbeta p Rymdbolaget och berttar grna fr andra om det 69% 75% Jag tror starkt p och stdjer Rymdbolagets framtida riktning 6%

55% Lojalitet 20% Jag skulle grna rekommendera Rymdbolaget som arbetsgivare till vnner och bekanta Jag skulle stanna kvar inom Rymdbolaget ven om jag blev erbjuden ett liknande jobb med ungefr samma ln och frmner i ett annat fretag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 59% 47% Ej svar 0% 0% 57% 62% 13% 62%

61% 0% 27% 53% 63% 0% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 24 Space Systems ENGAGEMANG / TRO P FRETAGET RYMDBOLAGET -> Mycket dlig Action : Vi skickar upp resultatet till fretagsledningen LOJALITET - -> Mycket dlig SSC Group Ml Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench*

Ml 38% 58% 64% Jag knner till Rymdbolagets vergripande ml 60% 57% 67% 0% I min arbetsgrupp arbetar vi mot tydliga ml 31% 63% 65% 0% I min arbetsgrupp fljs vra ml regelbundet upp 31% 52% 60% 0% Jag kan tydligt se en koppling till hur mitt eget arbete bidrar till vergripande ml 30% 59% 0 10

20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 Ej svar 2% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 26 Space Systems ML vergripande ml p RB (knnedom) -> Bra! (Men knner de till alla 3 ml?) Av medarbetarnas kommentarer framkommer dock att ven om man knner till ett ml (10%...) s anser man detta vara helt oanvndbart, ej nedbrutet och oengagerade. - Arbetsgruppens ml (tydliga och uppfljning) -> Inte bra

Action : - Ta upp med avdelningarna om resultatet av arbetsgruppens ml -> frslag p frtydlighet, varfr inte tydliga, vilken sorts uppfljning. SSC Group Frtroende fr ledning Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Hur stort frtroende har du fr...? ... fretagsledningen ... divisionens ledning* 2% 43% 4% 34% 58% 2% ... din regions ledning (LSE, USN, SSC Chile, Kiruna, Stockholm)** 64% 69% ... din nrmaste chef 0 10 20 30

40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 80% 73% 6% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 * Endast till medarbetare som arbetar inom en division ** Endast till medarbetare som arbetar inom Satellite Operations 1) Ext.bench. Processindustri 2010 28 SSC Group Ledarskapsprofil Space Systems Positiva Resultat 4-5 Sverige (MCK) Ledarskapsindex Min chef 60%

Total Ext. bench* Ej svar 68% Relationsorienterat 68% r ltt att samarbeta med 87% 84% 2% r en bra lyssnare 80% 78% 4% r bra p att hantera konflikter 37% 54% 4% Drivande 45% r beslutsam 43% 65% 2% fljer upp beslut och tidsplaner

43% 63% 4% kan driva igenom det han/hon beslutar 48% 68% 4% Involverande 59% ... ger klara besked om hur hon/han ser p vrt arbete ser till att medarbetarna aktivt deltar i planering och uppfljning av verksamheten 60% 66% 2% 57% 66% 2% 71% 62% 67% 72% 65% 66% Vxande 67%

Om jag tar ansvar fr jag std av min chef r bra p att ta tillvara p medarbetarnas kompetens fr medarbetarna att vxa i sin yrkesroll 81% 81% 2% 66% 67% 2% 55% 60% 2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar z 90 70%

69% 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 29 Space Systems FRTROENDE FR LEDNING Fretagsledningen -> Katastrofalt! Vi skickar upp det till fretagsledningen. - Divisionens ledning -> Dligt LEDARSKAPSPROFIL - Hyfsat generellt, men br frbttras : Drivandet, Lsa konflikter, Involvera SSC Group Utvecklingssamtal Space Systems 43 Positiva 4-5 Total 59% 68% Jag har ftt terkoppling om hur jag fungerar i arbetet

69% 79% 2% Tillsammans har vi utformat konkreta ml fr nsta r 57% 65% 2% Vi har diskuterat mina mjligheter till utveckling 54% 67% 5% Vi fljde upp aktiviteterna vi kom verens om i det frra utvecklingssamtalet 55% 61% 2% Har haft utvecklingssamtal: 91% Utvecklingssamtal Ext. bench* Ej svar Vad har utvecklingssamtalet resulterat i? 0 10 20

30 40 50 60 70 80 % av lmnade svar 90 10 0 Positiva Neutrala Negativa 5 4 2 1 3 1) Ext.bench. Processindustri 2010 31 Space Systems UTVECKLINGSSAMTAL 91% har haft utvecklingssamtal! Positivt : De flesta har haft utvecklingssamtal Negativt : Uppfljning anses inte som tillrckligt bra Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen

Noteras br att min bedmning grs p situationen just nu, samt att jag haft min senaste chef endast i ett par mnader. regarding DKU3 my experience in the job is >10 years 1) I fully expect that the employees will be able to see the results of this report. 2) Sending this survey in the middle of swedish holidays is a clear indication of how management considers our efforts. 3) SSC is a fantastic place to work and grow, with many great minds also working here. It always has been, and the projects have been steadily growing in size and importance. What I do not like is that all of a sudden it has become a capitalist monster that doesnt at all reflect the way of business in the past 30 years. We have completely lost the focus of relations to academia, science, and international partners - and focused completely on 10% profit margins, expansion and marketable products. What happened?! The industry is as it always has been, in fact even stronger than before (most space companies are doing very well in the past five years), but we have gone off track somehow. 4) The new upper management has NO background in international space industry, development and science what so ever. This is very clear and evident to us employees, and sadly most likely very clear to other leaders in the business. 5) Ett bolag was a complete joke. 6) I have seen the mlkort two times in other companies, and both times have been a complete waste of time. As it was again at SSC. This is a classic management for beginners tool that really is not effective - decades old, and proven ineffective. Good management is NOT about taking surveys and filling in forms, its about getting to know employees and their work days, interacting, understanding technologies and skills, understanding the industry around the company, and based on all of this -> making clear decisive actions which are towards an agreed goal. 7) The layoffs inflicted back in 2009 really killed the department in a lot of ways. I had warned, since I had seen this before, that you may give up 15-20 people in layoffs, but you will loose a good number more a few months to a year later. This is because when the notice of layoffs goes out, people start searching for other work, and sure enough they find other work. So even if they still have their job at SSC, they look around and say damn, I have a better offer, so they take it! And they did... our AOCS dept has really been crippled, and weve lost quite a few very strong key people who have left on their own. I suppose there will be more, as people just get tired of a goalless division. 8) I am dedicated to SSC, but if I dont see positive changes in upper management competency in the next year to two, I too will leave. Simple as that. Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen RB har ftt en trkig inriktning de senaste ren som har splittrat bolaget totalt. Det r helt orimligt och oacceptabelt att ledningsgruppen har mngmiljonlner med en rlig lnekning p 20-30% nr resterande arbetare fr nja sig med 2-3% lnekning. Vi arbetare blev inledda att tro att alla divisionerna skulle jobba som ett fretag. VDn har sett till att det nu knns mer splittrat n tidigare. Ta bara 10% avkastnings kravet, det br st p hela fretaget istllet fr enskilda avdelningar. Uppsgningsrundan p Space Systems Division frra ret skttes inte p ett professionellt stt. Detta tillsammans med pgende frsljning har skapat stor oskerhet p divisionen. Chefstillsttningar p borde annonseras ut internt, nu tillstts ibland

oerfarna eller tekniskt okunniga utifrn andra premisser. Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen It is maybe not the best time to make a survey on our view on the company as one of the biggest division (the Space Division) is about to be sold and will not be longer part of SSC group! Det r vldigt svrt att se vart fretaget r p vg, ledningens visioner och ml presenteras sllan eller aldrig fr de anstllda vilket gr det svrt att vrdera hur viktiga olika arbetsuppgifter r. Det intryck som jag ftt r att min divisionsledning har vldigt litet spelrum fr vad divisionen ska satsa p, fretagsledningen tycks detaljstyra vldigt mycket och verkar sakna frtroende fr min division (Space Systems). Det tycks ha varit p det sttet i ett par r och n mer nu nr divisionen ska sljas. Det har gjort att stmningen bland alla anstllda har sjunkit markant det senaste ret. I och med den nuvarande inriktningen i strategi, frvrv och avyttringar r Rymdbolaget p vg att mista sin unika identitet och kompetens som komplett rymdindustri. Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen Min vision: Rymdbolaget, Bolaget dr folk vgar! Vga visa knslor! Vga visa framgngar! Vga visa brister! Vga visa sammanhang! Vga visa misstag! Vga visa varfr! Vga visa gjorda prioriteringar! Vga visa mnsklighet! Vga tala sanning! Vga be om frltelse! Vga ta beslut! Vga st fr tagna beslut! Vga erknna felaktiga beslut! Vga se andra mnniskor! Vga lita p andra mnniskor! Vga inse att andra kan ha rtt! Vga tro p sig sjlv! Vga ta rd! Vga ta kritik! Vga ge kritik! Vga se andra i gonen! Vga ta debatt! Vga ge sig! Vga st upp fr det man tror p! PS Det finns skert hur mnga Vga... som helst men ovan kan ngra skdas! Men snlla.. Ljug inte medvetet! Rymdbolaget r ett bra fretag som borde hyllas och supportas mer frn politiskt hll. Fretaget leds i en riktning bort frn dess tidigare riktning, vilket leder till att krnverksamheten hotas av nedlggning. Den nya riktiningen r mot pengar, medan den gamla riktningen var tekniskt utveckling och forskning. Min sikt r att fretaget hller p att spricka i tv delar, varav ena delen verkar frtvina. Den andra kanske gr bra. Vad vet jag... Unfortunately, money talks.

Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen I brjan av 2009 pratades fretagsledningen och divisionsledningen om guld och grna skogar. Stora satsningar var p gng p Space System Division. Detta vara bara luftslott och redan hsten 2009 tvingades man avskeda, frtidspensionera och omplacera en hel del personal p divisionen. Detta gjordes p ett mycket hastigt stt och knslan r att facket i praktiken inte hade mycket att sga till om. Man blev verkrda. Vrldsmarknadens utveckling och de problemen med luftslotten borde Rymdbolagets ledning och gare ha kunnat ha frutsptt lngt tidigare. Lrdommen borde vara att framtida projekt blir finasiellt skrade p ett mycket tidigare plan! Personalens frtroende fr gare och ledning har tagit stor skada pga det som hnt. Att fretagsledningen inte visat ngon sjlvkritik r bekymmersamt. Policyn Ett fretag har man inte levt upp till. RB borde vilja mer n att tjna 10% av eget justerat kapital. Lnsamhet r en frutsttning, inget ml. Space Systems Skriftliga fria kommentarer i underskningen - Ingen inom fretagsledningen eller Space Systems divisionsledning har tagit p sig ngot ansvar fr divisionens dliga resultat, uppsgningar och att nu divisionen ska sljas. Allt sgs bero p Rymdstyrelsen, politiker och bolagets styrelse. Om man inte har frmgan att anpassa sig till sdana yttre frutsttningar s kan man ju inte ta sig ur problemen och man r helt oskyddad frn att man ska hamna i samma situation igen. - Man fr ett intryck av att VD inte knner sig delaktig i Space Systems verksamhet. ven om det finns ett strikt vinstkrav frn bolagsstyrelsen r det vldigt oengagerat att bara bryta ner dessa krav lika p alla resultatenheter. Det r dessutom orealistiskt att vnta sig att divisionens verksamhet ska kunna vxa genom kommersialisering. En verksamhet som den Space Systems driver har inga mjligheter att kommersialiseras i ngon strre utstrckning och kommer i princip alltid att ha en omfattning som motsvarar de anslag den kan f. Det finns ytterst f exempel p motsatsen och att sl sig in p ngon av dessa (Telecom eller i viss mn EO) skulle krva omfattande och flerriga investeringar som till stor del behver komma frn statliga anslag. Detta r frutsttningar som inte ndras bara fr att divisionen sljs ut. Kompetensen inom fretaget r ojmt frdelad och underutnyttjad. Space Systems Sammanfattning av svagheter p divisionen

Arbetsrutiner Ml Riktlinjer Effektivitet Engagemang Kundkompetens Motivationen (frustrerade och utanfrstende) Frtroende Ledarskap ? (konfirmera) Ondiga arbetsuppgifter ? (konfirmera) Uppfljning Personlig feedback Space Systems Sammanfattning av Actions Varfr kommer ondiga arbetsuppgifter upp som ett av de strsta arbetshindren ? Frga i avdelningen Under effektivitetshinder finns valet Annat, skriv : Vad har medarbetarna skrivit? Frga HR -> Svar har inkluderats i presentationen Vilka fria kommentarer har medarbetare p SSD skrivit i slutet av medarbetarunderskningen ? Frga HR -> Svar har inkluderats i presentationen Kommer HR/Ledning vara intresserade av att veta orsakerna till de dliga resultaten p SSD niv? Vi skickar upp resultaten : samarbete mellan divisionerna, frtroende p fretagsledningen samt engagemang i fretaget. Hur ser resultaten ut om man tittar p Solna/resp Sverige? Frga HR -> Svar har inkluderats i presentationen Tools for prioritising Effort Major improvement

Minor improvement Impact Difficult to do 3 Easy to do 1 Use Impact/Effort Grid to sift through the brainstormed ideas to determine which are best for the situation. List all the type 1 & 2 activities together for quick action 4 2 List all the type 3 activities for development into action plan To have in mind What do we want to achieve? What are the main challenges? Focus on most important slides Prioritise - Select a few activities that really can make a difference and reach visible effects Search for the concrete underlying causes to issues/problems. Ask Why? In what way? In which situations? Examples? Do not get caught up in figures see the trends

Do not get caught up in discussions on the merits, or otherwise, of a question. Park off-topic items focus on what you can influence Actions shall be integrated in the Business Plan

Recently Viewed Presentations

 • Oleh: Prof. Dr. Bambang Suprianto, M.T. PRODI S1

  Oleh: Prof. Dr. Bambang Suprianto, M.T. PRODI S1

  Title: PowerPoint Presentation Last modified by: BANGJO SP Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles: Arial Trebuchet MS Wingdings 2 Calibri SimSun Times New Roman Wingdings Courier New Opulent 2_Opulent 3_Opulent 4_Opulent Gear Drives 1_Gear Drives Visio.Drawing.11 Microsoft Excel...
 • 12.2 - Surface Area of Prisms And Cylinders

  12.2 - Surface Area of Prisms And Cylinders

  Arial Arial Unicode MS Times New Roman Default Design MathType 5.0 Equation MathType 6.0 Equation 12.2 - Surface Area of Prisms And Cylinders Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide...
 • Learning Styles - Indiana University

  Learning Styles - Indiana University

  * VARK is an acronym that stands for visual, aural, read/write, and kinesthetic. The VARK questionnaire also offers a "multi-modal" option, for people who prefer all sensory approaches somewhat equally.
 • Q-G Theory: Using the Q Vector

  Q-G Theory: Using the Q Vector

  Through the QG omega equation, the divergence of Q can be used to diagnose the forcing for vertical motion. One partitioning of the Q-vector yields Qn and Qs. Qn is the component of the Q-vector normal to the local orientation...
 • The Spelling Shed

  The Spelling Shed

  To be able to explore Roman Numerals up to 100. Success criteria: I can remember the numbers 3, 6, 9 and 12 in Roman Numerals. I can explain my reasoning when identifying Roman Numerals up to 100. Year 4 -...
 • Programming Abstractions for Data Stream Processing Systems Rajeev

  Programming Abstractions for Data Stream Processing Systems Rajeev

  Monadic second-order logic MSO. Beautiful well-understood theory. Streamable regular functions. parameterized by cost operations. Quantitative regular expressions. Cost register automata (CRA) MSO-definable string to term transformations. Emerging theory. Follow the wall and obstacle avoidance can be sequentially implemented
 • Diapositive 1 - Display

  Diapositive 1 - Display

  CYBER Display Kick-off meeting Bristol (UK) 23 & 24 September 2008 PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION
 • Functional Claiming in Chemical Applications Ricardo Moran Schwegman

  Functional Claiming in Chemical Applications Ricardo Moran Schwegman

  Had a definition in specification. A gel that is easily disrupted or thinned under stress, but which quickly returns to a gel when the stress is alleviated or removed. So "fragile" that may be disrupted by a mere pressure wave...